Blob Blame History Raw
# Czech translations for midori package.
# Copyright (C) 2008 THE midori'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the home package.
# David Stancl <dstancl@dstancl.cz> 2009
# Michal Varady <miko.vaji@gmail.com> 2011-2012
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: midori 0.2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-17 06:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-24 01:20+0100\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech < >\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"

#: ../data/midori.desktop.in.h:1
msgid "Browse the Web"
msgstr "Prohlížet internet"

#: ../data/midori.desktop.in.h:2
msgid "Internet;WWW;Explorer"
msgstr "Internet;WWW;Explorer"

#: ../data/midori.desktop.in.h:3 ../midori/main.c:1922 ../midori/main.c:1946
#: ../midori/main.c:1960 ../midori/midori-websettings.c:200
msgid "Midori"
msgstr "Midori"

#: ../data/midori.desktop.in.h:4
msgid "Midori Web Browser"
msgstr "Internetový prohlížeč Midori"

#: ../data/midori.desktop.in.h:5
msgid "New Private Browsing Window"
msgstr "Nové okno soukromého prohlížení"

#: ../data/midori.desktop.in.h:6 ../midori/midori-browser.c:1326
msgid "New Tab"
msgstr "Nová karta"

#: ../data/midori.desktop.in.h:7 ../midori/midori-browser.c:1323
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"

#: ../data/midori.desktop.in.h:8
msgid "Web Browser"
msgstr "Internetový prohlížeč"

#: ../data/midori-private.desktop.in.h:1
msgid "Midori Private Browsing"
msgstr "Midori - soukromé prohlížení"

#: ../data/midori-private.desktop.in.h:2
msgid "Open a new private browsing window"
msgstr "Nové okno soukromého prohlížení"

#: ../data/midori-private.desktop.in.h:3 ../midori/midori-view.c:4355
msgid "Private Browsing"
msgstr "Soukromé prohlížení"

#: ../midori/main.c:91 ../midori/main.c:97
#, c-format
msgid "The configuration couldn't be loaded: %s\n"
msgstr "Konfiguraci nelze načíst: %s\n"

#: ../midori/main.c:145
#, c-format
msgid "Value '%s' is invalid for %s"
msgstr "Hodnota '%s' je pro %s neplatná"

#: ../midori/main.c:150 ../midori/main.c:254
#, c-format
msgid "Invalid configuration value '%s'"
msgstr "Neplatná hodnota '%s' konfigurace"

#: ../midori/main.c:365
#, c-format
msgid "The search engines couldn't be loaded. %s\n"
msgstr "Vyhledávací nástroje nelze načíst.%s\n"

#: ../midori/main.c:419
#, c-format
msgid "Failed to clear history: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se smazat historii: %s\n"

#: ../midori/main.c:441 ../extensions/formhistory/formhistory.c:531
#, c-format
msgid "Failed to open database: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se otevřít databázi: %s\n"

#. i18n: Couldn't remove items that are older than n days
#: ../midori/main.c:513
#, c-format
msgid "Failed to remove old history items: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se odstranit staré položky historie: %s\n"

#: ../midori/main.c:535
#, c-format
msgid "The configuration couldn't be saved. %s"
msgstr "Konfiguraci nelze uložit. %s"

#: ../midori/main.c:561
#, c-format
msgid "The search engines couldn't be saved. %s"
msgstr "Vyhledávací nástroj nelze uložit. %s"

#. i18n: Trash, or wastebin, containing closed tabs
#: ../midori/main.c:598
#, c-format
msgid "The trash couldn't be saved. %s"
msgstr "Seznam zavřených karet nelze uložit. %s"

#: ../midori/main.c:671 ../panels/midori-extensions.c:90
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšíření"

#: ../midori/main.c:685
msgid "Privacy"
msgstr "Soukromí"

#: ../midori/main.c:687
msgid "Delete old Cookies after:"
msgstr "Smazat stará cookies po:"

#: ../midori/main.c:689 ../midori/main.c:692
msgid "The maximum number of days to save cookies for"
msgstr "Maximální počet dní, po které jsou cookies platná."

#: ../midori/main.c:696
msgid "Only accept Cookies from sites you visit"
msgstr "Přijímat cookies pouze z navštívených stránek"

#: ../midori/main.c:697
msgid "Block cookies sent by third-party websites"
msgstr "Blokovat cookies z jiných stránek"

#: ../midori/main.c:702
msgid ""
"Cookies store login data, saved games, or user profiles for advertisement "
"purposes."
msgstr ""
"V cookies se ukládají přihlašovací údaje, stavy her nebo uživatelská data "
"pro reklamní účely."

#: ../midori/main.c:709
msgid "Enable offline web application cache"
msgstr "Povolit mezipaměť pro offline aplikace"

#: ../midori/main.c:712
msgid "Enable HTML5 local storage support"
msgstr "Povolit místní úložiště pro HTML5"

#. i18n: Reworded: Shorten details propagated when going to another page
#: ../midori/main.c:716
msgid "Strip referrer details sent to websites"
msgstr "Odstranit detaily o referující adrese při odesílání"

#. i18n: Referer here is not a typo but a technical term
#: ../midori/main.c:718
msgid "Whether the \"Referer\" header should be shortened to the hostname"
msgstr ""
"Určuje, zda bude referenční hlavička \"Referer\" zkrácena na pouhý název "
"hostitele"

#: ../midori/main.c:721
msgid "Delete pages from history after:"
msgstr "Smazat stránky z historie po:"

#: ../midori/main.c:723 ../midori/main.c:726
msgid "The maximum number of days to save the history for"
msgstr ""
"Maximální počet dní, po které se bude uchovávat historie navštívených stránek"

#: ../midori/main.c:767
#, c-format
msgid "The session couldn't be saved. %s"
msgstr "Relaci nelze uložit. %s"

#: ../midori/main.c:989
msgid ""
"No root certificate file is available. SSL certificates cannot be verified."
msgstr ""
"Nejsou k dispozici žádné kořenové certifikáty. SSL certifikáty nelze ověřit."

#: ../midori/main.c:1084
msgid ""
"Midori seems to have crashed the last time it was opened. If this happened "
"repeatedly, try one of the following options to solve the problem."
msgstr ""
"Aplikace Midori zřejmě minule nebyla řádně ukončena. V případě opakujících "
"se potíží použijte k jejich odstranění následující možnosti."

#: ../midori/main.c:1103
msgid "Modify _preferences"
msgstr "Změnit _nastavení"

#: ../midori/main.c:1107
msgid "Disable all _extensions"
msgstr "Zakázat všechna _rozšíření"

#: ../midori/main.c:1116
msgid "Show a dialog after Midori crashed"
msgstr "Zobrazit dialog po pádu aplikace Midori"

#: ../midori/main.c:1121
msgid "Discard old tabs"
msgstr "Zahodit staré karty"

#: ../midori/main.c:1122 ../midori/midori-websettings.c:108
msgid "Show last tabs without loading"
msgstr "zobrazit naposledy otevřené karty bez načtení"

#: ../midori/main.c:1123 ../midori/midori-websettings.c:107
msgid "Show last open tabs"
msgstr "zobrazit naposledy otevřené karty"

#: ../midori/main.c:1370 ../midori/main.c:2382
#, c-format
msgid "The session couldn't be loaded: %s\n"
msgstr "Relaci nelze načíst: %s\n"

#: ../midori/main.c:1508
#, c-format
msgid "Snapshot saved to: %s\n"
msgstr "Snímek uložen do: %s\n"

#: ../midori/main.c:1837
msgid "Run ADDRESS as a web application"
msgstr "Spustit řetězec ADRESA jako webovou aplikaci"

#: ../midori/main.c:1837
msgid "ADDRESS"
msgstr "ADRESA"

#: ../midori/main.c:1840
msgid "Use FOLDER as configuration folder"
msgstr "Použít řetězec SLOŽKA jako složku konfigurace"

#: ../midori/main.c:1840
msgid "FOLDER"
msgstr "SLOŽKA"

#: ../midori/main.c:1843
msgid "Private browsing, no changes are saved"
msgstr "Soukromé prohlížení, bez uložení změn"

#: ../midori/main.c:1846
msgid "Portable mode, all runtime files are stored in one place"
msgstr "Přenosný mód, všechny soubory jsou na jednom místě"

#: ../midori/main.c:1849
msgid "Plain GTK+ window with WebKit, akin to GtkLauncher"
msgstr "Obyčejné okno s jádrem WebKit, obdoba GtkLauncher"

#: ../midori/main.c:1851
msgid "Show a diagnostic dialog"
msgstr "Zobrazit diagnostické dialogové okno"

#: ../midori/main.c:1853
msgid "Run the specified filename as javascript"
msgstr "Spustit zadaný soubor jako javascript"

#: ../midori/main.c:1855
msgid "Take a snapshot of the specified URI"
msgstr "Získat snímek zadané adresy URI"

#: ../midori/main.c:1857
msgid "Execute the specified command"
msgstr "Spustit zadaný příkaz"

#: ../midori/main.c:1859
msgid "List available commands to execute with -e/ --execute"
msgstr "Seznam dostupných příkazů spustitelných s parametrem -e / --execute"

#: ../midori/main.c:1861
msgid "Display program version"
msgstr "Zobrazit verzi programu"

#: ../midori/main.c:1863
msgid "Addresses"
msgstr "Adresy"

#: ../midori/main.c:1865
msgid "Block URIs according to regular expression PATTERN"
msgstr "Blokovat adresy URI pomocí regulárního výrazu REGVÝRAZ"

#: ../midori/main.c:1865
msgid "PATTERN"
msgstr "REGVÝRAZ"

#. i18n: CLI: Close tabs, clear private data, open starting page
#: ../midori/main.c:1869
msgid "Reset Midori after SECONDS seconds of inactivity"
msgstr "Restartovat aplikaci Midori po SEKUNDY sekund neaktivity"

#: ../midori/main.c:1869
msgid "SECONDS"
msgstr "SEKUNDY"

#: ../midori/main.c:1872
msgid "Redirects console warnings to the specified FILENAME"
msgstr "Přesměruje varování z konzoly do souboru SOUBOR"

#: ../midori/main.c:1872
msgid "FILENAME"
msgstr "SOUBOR"

#: ../midori/main.c:1961
msgid "Please report comments, suggestions and bugs to:"
msgstr "Komentáře, požadavky a hlášení o chybách posílejte na:"

#: ../midori/main.c:1963
msgid "Check for new versions at:"
msgstr "Zjistěte dostupnost nové verze na:"

#. i18n: Logins and passwords in websites and web forms
#: ../midori/main.c:2102
msgid "Saved logins and _passwords"
msgstr "Uložené _přihlašovací údaje"

#: ../midori/main.c:2104
msgid "Cookies and Website data"
msgstr "Cookies a data stránek"

#. TODO: Preserve page icons of search engines and merge privacy items
#: ../midori/main.c:2108 ../midori/midori-preferences.c:505
#: ../extensions/web-cache.c:461 ../extensions/web-cache.c:470
msgid "Web Cache"
msgstr "Mezipaměť stránek"

#: ../midori/main.c:2111
msgid "Website icons"
msgstr "Ikony webových stránek"

#: ../midori/main.c:2215
msgid "An unknown error occured"
msgstr "Došlo k neznámé chybě"

#: ../midori/main.c:2330
msgid "An instance of Midori is already running but not responding.\n"
msgstr "Instance aplikace Midori je již spuštěna, ale neodpovídá.\n"

#: ../midori/main.c:2364
#, c-format
msgid "Bookmarks couldn't be loaded: %s\n"
msgstr "Záložky nelze načíst: %s\n"

#: ../midori/main.c:2397
#, c-format
msgid "The trash couldn't be loaded: %s\n"
msgstr "Zavřené karty nelze načíst: %s\n"

#: ../midori/main.c:2410
#, c-format
msgid "The history couldn't be loaded: %s\n"
msgstr "Historii nelze načíst: %s\n"

#: ../midori/main.c:2425
msgid "The following errors occured:"
msgstr "Došlo k následujícím chybám:"

#: ../midori/main.c:2441
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorovat"

#: ../midori/midori-app.c:1156 ../midori/midori-browser.c:534
#, c-format
msgid "Unexpected action '%s'."
msgstr "Neočekávaná akce '%s'."

#: ../midori/midori-app.c:1372 ../midori/midori-browser.c:6251
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Záložky"

#: ../midori/midori-app.c:1373
msgid "Add Boo_kmark"
msgstr "_Přidat záložku"

#: ../midori/midori-app.c:1374
msgid "_Extensions"
msgstr "_Rozšíření"

#. i18n: Browsing history, visited web pages, closed tabs
#: ../midori/midori-app.c:1375 ../midori/midori-browser.c:4700
msgid "_History"
msgstr "_Historie"

#: ../midori/midori-app.c:1376
msgid "_Userscripts"
msgstr "_Uživatelské skripty"

#: ../midori/midori-app.c:1377
msgid "User_styles"
msgstr "Uživatelské _styly"

#: ../midori/midori-app.c:1378
msgid "New _Tab"
msgstr "Nová _karta"

#: ../midori/midori-app.c:1379
msgid "_Transfers"
msgstr "_Přenosy"

#: ../midori/midori-app.c:1380
msgid "Netscape p_lugins"
msgstr "Zásuvné moduly ap_likace Netscape"

#: ../midori/midori-app.c:1381
msgid "_Closed Tabs"
msgstr "_Zavřené karty"

#: ../midori/midori-app.c:1382 ../midori/midori-browser.c:5387
msgid "New _Window"
msgstr "Nové _okno"

#: ../midori/midori-app.c:1383
msgid "New _Folder"
msgstr "Nová _složka"

#: ../midori/midori-app.c:1437
msgid "[Addresses]"
msgstr "[Adresy]"

#: ../midori/midori-array.c:522
msgid "File not found."
msgstr "Soubor nebyl nalezen."

#: ../midori/midori-array.c:547 ../midori/midori-array.c:586
#: ../midori/midori-array.c:609 ../midori/midori-array.c:619
msgid "Malformed document."
msgstr "Nesprávný formát dokumentu."

#: ../midori/midori-array.c:628
msgid "Unrecognized bookmark format."
msgstr "Neznámý formát záložek."

#: ../midori/midori-array.c:915
msgid "Writing failed."
msgstr "Zápis se nezdařil."

#: ../midori/midori-browser.c:347 ../midori/midori-browser.c:5526
msgid "Go forward to the next page"
msgstr "Přejít vpřed (na následující stránku)"

#. i18n: Visit the following logical page, ie. in a forum or blog
#: ../midori/midori-browser.c:354 ../midori/midori-browser.c:5534
#: ../midori/midori-browser.c:5537
msgid "Go to the next sub-page"
msgstr "Přejít na následující podstránku"

#: ../midori/midori-browser.c:441 ../midori/midori-browser.c:5475
#: ../midori/midori-browser.c:5484
msgid "Reload the current page"
msgstr "Znovu načíst tuto stránku"

#: ../midori/midori-browser.c:449 ../midori/midori-browser.c:5481
msgid "Stop loading the current page"
msgstr "Zastavit načítání této stránky"

#: ../midori/midori-browser.c:519
#, c-format
msgid "Failed to update title: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se aktualizovat titulek: %s\n"

#: ../midori/midori-browser.c:614
#, c-format
msgid "%s (Private Browsing)"
msgstr "%s (Soukromé prohlížení)"

#: ../midori/midori-browser.c:724 ../midori/midori-browser.c:766
#: ../panels/midori-bookmarks.c:114
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"

#: ../midori/midori-browser.c:826
msgid "New folder"
msgstr "Nová složka"

#: ../midori/midori-browser.c:826
msgid "Edit folder"
msgstr "Upravit složku"

#: ../midori/midori-browser.c:828
msgid "New bookmark"
msgstr "Nová záložka"

#: ../midori/midori-browser.c:828
msgid "Edit bookmark"
msgstr "Upravit záložku"

#: ../midori/midori-browser.c:862
msgid "Type a name for this bookmark and choose where to keep it."
msgstr "Zadejte název záložky a zařaďte ji."

#: ../midori/midori-browser.c:923
msgid "Add to _Speed Dial"
msgstr "Přidat do _rychlého přístupu"

#: ../midori/midori-browser.c:929
msgid "Show in the tool_bar"
msgstr "Zobrazit v panelu _nástrojů"

#: ../midori/midori-browser.c:937
msgid "Run as _web application"
msgstr "Spustit jako _webovou aplikaci"

#: ../midori/midori-browser.c:1055 ../midori/midori-browser.c:4504
msgid "Save file as"
msgstr "Uložit soubor jako"

#: ../midori/midori-browser.c:1065
msgid "Save associated _resources"
msgstr "Uložit připojené _zdroje"

#: ../midori/midori-browser.c:1323
msgid "A new window has been opened"
msgstr "Bylo otevřeno nové okno"

#: ../midori/midori-browser.c:1326
msgid "A new tab has been opened"
msgstr "Byla otevřena nová karta"

#: ../midori/midori-browser.c:1343
msgid "Error opening the image!"
msgstr "Chyba při otevírání obrázku!"

#: ../midori/midori-browser.c:1344
msgid "Can not open selected image in a default viewer."
msgstr "Vybraný obrázek nelze otevřít ve výchozím prohlížeči obrázků."

#: ../midori/midori-browser.c:1350
msgid "Error downloading the image!"
msgstr "Chyba při stahování obrázku."

#: ../midori/midori-browser.c:1351
msgid "Can not download selected image."
msgstr "Vybraný obrázek se nepodařilo stáhnout."

#: ../midori/midori-browser.c:1408
msgid "Save file"
msgstr "Uložit soubor"

#: ../midori/midori-browser.c:2335
msgid "Open file"
msgstr "Otevřít soubor"

#: ../midori/midori-browser.c:2467
msgid ""
"To use the above URI open a news aggregator. There is usually a menu or "
"button \"New Subscription\", \"New News Feed\" or similar.\n"
"Alternatively go to Preferences, Applications in Midori, and select a News "
"Aggregator. Next time you click the news feed icon, it will be added "
"automatically."
msgstr ""
"Použijete-li výše uvedenou adresu URI, otevře se agregátor zpráv (čtečka "
"RSS). Obvykle se v něm nachází položka nabídky nebo tlačítko \"Nový kanál"
"\" (nebo s podobným názvem). Další možností je změna nastavení aplikace "
"Midori (Upravit -> Nastavení -> záložka Aplikace, položka Čtečka RSS). "
"Dalším kliknutím na ikonu RSS přidáte kanál přímo do čtečky."

#: ../midori/midori-browser.c:2473 ../extensions/feed-panel/main.c:365
msgid "New feed"
msgstr "Nový kanál"

#: ../midori/midori-browser.c:2516 ../midori/midori-browser.c:5550
#: ../panels/midori-bookmarks.c:527
msgid "Add a new bookmark"
msgstr "Přidat novou záložku"

#: ../midori/midori-browser.c:3060 ../midori/midori-searchaction.c:487
msgid "Empty"
msgstr "Prázdné"

#: ../midori/midori-browser.c:3506 ../midori/midori-browser.c:3507
msgid "Toggle text cursor navigation"
msgstr "Přepíná navigaci pomocí kurzoru"

#: ../midori/midori-browser.c:3509
msgid ""
"Pressing F7 toggles Caret Browsing. When active, a text cursor appears in "
"all websites."
msgstr ""
"Stisk klávesy F7 přepíná funkci ovládání pomocí kurzoru. Když je aktivní, na "
"všech stránkách se objevuje kurzor."

#: ../midori/midori-browser.c:3512
msgid "_Enable Caret Browsing"
msgstr "Povolit ovládání ku_rzorem"

#: ../midori/midori-browser.c:3904 ../midori/midori-browser.c:5944
#, c-format
msgid "Failed to insert new history item: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se vložit novou položku historie: %s\n"

#: ../midori/midori-browser.c:4230 ../panels/midori-bookmarks.c:850
#: ../panels/midori-history.c:806
msgid "Open all in _Tabs"
msgstr "Otevřít všechny v _kartách"

#: ../midori/midori-browser.c:4237 ../panels/midori-bookmarks.c:856
#: ../panels/midori-history.c:812 ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:528
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "Otevřít v nové _kartě"

#: ../midori/midori-browser.c:4240 ../midori/midori-view.c:2952
#: ../midori/midori-view.c:4928 ../panels/midori-bookmarks.c:858
#: ../panels/midori-history.c:814 ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:530
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Otevřít v novém _okně"

#: ../midori/midori-browser.c:4329
msgid "Arora"
msgstr "Arora"

#: ../midori/midori-browser.c:4330
msgid "Kazehakase"
msgstr "Kazehakase"

#: ../midori/midori-browser.c:4331
msgid "Opera"
msgstr "Opera"

#: ../midori/midori-browser.c:4332
msgid "Konqueror"
msgstr "Konqueror"

#: ../midori/midori-browser.c:4333
msgid "Epiphany"
msgstr "Epiphany"

#: ../midori/midori-browser.c:4334
#, c-format
msgid "Firefox (%s)"
msgstr "Firefox (%s)"

#: ../midori/midori-browser.c:4335
msgid "Midori 0.2.6"
msgstr "Midori 0.2.6"

#: ../midori/midori-browser.c:4356
msgid "Import bookmarks…"
msgstr "Importovat záložky…"

#: ../midori/midori-browser.c:4359 ../midori/midori-browser.c:5555
msgid "_Import bookmarks"
msgstr "_Importovat záložky"

#: ../midori/midori-browser.c:4370
msgid "_Application:"
msgstr "_Aplikace:"

#: ../midori/midori-browser.c:4435
msgid "Import from XBEL or HTML file"
msgstr "Importovat ze souboru typu XBEL, nebo HTML"

#: ../midori/midori-browser.c:4463
msgid "Import from a file"
msgstr "Importovat ze souboru"

#: ../midori/midori-browser.c:4475
msgid "Failed to import bookmarks"
msgstr "Nepodařilo se naimportovat záložky"

#: ../midori/midori-browser.c:4509
msgid "XBEL Bookmarks"
msgstr "Záložky ve formátu XBEL"

#: ../midori/midori-browser.c:4514
msgid "Netscape Bookmarks"
msgstr "Záložky z aplikace Netscape"

#: ../midori/midori-browser.c:4528
msgid "Midori can only export to XBEL (*.xbel) and Netscape (*.html)"
msgstr ""
"Z aplikace Midori lze exportovat záložky pouze ve formátech XBEL (*.xbel) a "
"Netscape (*.html)"

#: ../midori/midori-browser.c:4543
msgid "Failed to export bookmarks"
msgstr "Nepodařilo se exportovat záložky"

#. i18n: Dialog: Clear Private Data, in the Tools menu
#: ../midori/midori-browser.c:4665
msgid "Clear Private Data"
msgstr "Vymazat osobní data"

#: ../midori/midori-browser.c:4669
msgid "_Clear private data"
msgstr "_Vymazat osobní data"

#: ../midori/midori-browser.c:4684
msgid "Clear the following data:"
msgstr "Vymazat následující data:"

#: ../midori/midori-browser.c:4694
msgid "Last open _tabs"
msgstr "Naposledy otevřené _karty"

#: ../midori/midori-browser.c:4720
msgid "Clear private data when _quitting Midori"
msgstr "Vymazat _osobní data při ukončení aplikace Midori"

#: ../midori/midori-browser.c:4935
msgid "A lightweight web browser."
msgstr "Odlehčený internetový prohlížeč."

#: ../midori/midori-browser.c:4936
msgid "See about:version for version info."
msgstr "about:version zobrazí informace o verzi"

#: ../midori/midori-browser.c:4938
msgid ""
"This library is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the "
"Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr ""
"Tato knihovna je svobodný software; můžete ji distribuovat anebo měnit podle "
"práv GNU Lesser General Public License jak byla publikována Free Software "
"Foundation; ať už verze 2.1, nebo (podle uvážení) jakékoliv pozdější verze."

#: ../midori/midori-browser.c:4968
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"David Štancl <dstancl@dstancl.cz>\n"
"Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>"

#: ../midori/midori-browser.c:5385
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"

#: ../midori/midori-browser.c:5388
msgid "Open a new window"
msgstr "Otevřít nové okno"

#: ../midori/midori-browser.c:5391
msgid "Open a new tab"
msgstr "Otevřít novou kartu"

#: ../midori/midori-browser.c:5393
msgid "New P_rivate Browsing Window"
msgstr "Nové okno souk_romého prohlížení"

#: ../midori/midori-browser.c:5397
msgid "Open a file"
msgstr "Otevřít soubor"

#: ../midori/midori-browser.c:5399
msgid "_Save Page As…"
msgstr "Uložit stránku j_ako…"

#: ../midori/midori-browser.c:5400
msgid "Save to a file"
msgstr "Uložit do souboru"

#: ../midori/midori-browser.c:5402
msgid "Add to Speed _dial"
msgstr "Přidat do rychlého _přístupu"

#: ../midori/midori-browser.c:5406
msgid "Add Shortcut to the _desktop"
msgstr "Přidat záložku na _plochu"

#: ../midori/midori-browser.c:5408
msgid "Create _Launcher"
msgstr "Vytvořit _spouštěč"

#: ../midori/midori-browser.c:5412
msgid "Subscribe to News _feed"
msgstr "Přihlásit se k odběru _kanálu"

#: ../midori/midori-browser.c:5418
msgid "_Close Tab"
msgstr "_Zavřít kartu"

#: ../midori/midori-browser.c:5419
msgid "Close the current tab"
msgstr "Zavřít aktivní kartu"

#: ../midori/midori-browser.c:5421
msgid "C_lose Window"
msgstr "Z_avřít okno"

#: ../midori/midori-browser.c:5425
msgid "_Share"
msgstr "_Sdílet"

#: ../midori/midori-browser.c:5430
msgid "Print the current page"
msgstr "Vytisknout tuto stránku"

#: ../midori/midori-browser.c:5433
msgid "Close a_ll Windows"
msgstr "Zavřít _všechna okna"

#: ../midori/midori-browser.c:5436
msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit"

#: ../midori/midori-browser.c:5459
msgid "_Find…"
msgstr "Na_jít…"

#: ../midori/midori-browser.c:5460
msgid "Find a word or phrase in the page"
msgstr "Najít slovo nebo frázi na stránce"

#: ../midori/midori-browser.c:5462
msgid "Find _Next"
msgstr "Najít _další"

#: ../midori/midori-browser.c:5465
msgid "Find _Previous"
msgstr "Najít _předchozí"

#: ../midori/midori-browser.c:5469
msgid "Configure the application preferences"
msgstr "Změnit nastavení aplikace"

#: ../midori/midori-browser.c:5471
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazit"

#: ../midori/midori-browser.c:5472
msgid "_Toolbars"
msgstr "Pane_ly nástrojů"

#: ../midori/midori-browser.c:5477
msgid "Reload page without caching"
msgstr "Znovu načíst stránku bez použití mezipaměti"

#: ../midori/midori-browser.c:5487
msgid "Increase the zoom level"
msgstr "Přiblížit"

#: ../midori/midori-browser.c:5490
msgid "Decrease the zoom level"
msgstr "Oddálit"

#: ../midori/midori-browser.c:5494
msgid "_Encoding"
msgstr "_Kódování"

#: ../midori/midori-browser.c:5496
msgid "View So_urce"
msgstr "Zobrazit zdro_jový kód"

#: ../midori/midori-browser.c:5499
msgid "Ca_ret Browsing"
msgstr "Prohlížení ku_rzorem"

#: ../midori/midori-browser.c:5503
msgid "Toggle fullscreen view"
msgstr "Přepnout zobrazení na celou obrazovku"

#: ../midori/midori-browser.c:5505
msgid "Scroll _Left"
msgstr "Posunout v_levo"

#: ../midori/midori-browser.c:5508
msgid "Scroll _Down"
msgstr "Posunout _dolů"

#: ../midori/midori-browser.c:5511
msgid "Scroll _Up"
msgstr "Posunout nahor_u"

#: ../midori/midori-browser.c:5514
msgid "Scroll _Right"
msgstr "Posunout vp_ravo"

#: ../midori/midori-browser.c:5517
msgid "_Readable"
msgstr "Č_tecí mód"

#: ../midori/midori-browser.c:5520
msgid "_Go"
msgstr "_Přejít"

#: ../midori/midori-browser.c:5523
msgid "Go back to the previous page"
msgstr "Přejít zpět (na předchozí stránku)"

#. i18n: Visit the previous logical page, ie. in a forum or blog
#: ../midori/midori-browser.c:5530
msgid "Go to the previous sub-page"
msgstr "Přejít na předchozí podstránku"

#: ../midori/midori-browser.c:5539
msgid "_Homepage"
msgstr "_Domovská stránka"

#: ../midori/midori-browser.c:5540
msgid "Go to your homepage"
msgstr "Přejít na domovskou stránku"

#: ../midori/midori-browser.c:5542
msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdnit seznam zavřených karet"

#: ../midori/midori-browser.c:5545
msgid "Undo _Close Tab"
msgstr "_Znovu otevřít zavřenou kartu"

#: ../midori/midori-browser.c:5552
msgid "Add a new _folder"
msgstr "Přidat novou _složku"

#: ../midori/midori-browser.c:5558
msgid "_Export bookmarks"
msgstr "_Exportovat záložky"

#: ../midori/midori-browser.c:5561 ../midori/midori-searchaction.c:496
msgid "_Manage Search Engines"
msgstr "Nastavit vy_hledávací nástroje"

#: ../midori/midori-browser.c:5564
msgid "_Clear Private Data"
msgstr "_Vymazat osobní data"

#: ../midori/midori-browser.c:5567
msgid "_Inspect Page"
msgstr "Pro_zkoumat stránku"

#: ../midori/midori-browser.c:5571
msgid "_Previous Tab"
msgstr "_Předchozí karta"

#: ../midori/midori-browser.c:5574
msgid "_Next Tab"
msgstr "_Další karta"

#: ../midori/midori-browser.c:5576
msgid "Move Tab _Backward"
msgstr "Přesunout kartu v_zad"

#: ../midori/midori-browser.c:5578
msgid "_Move Tab Forward"
msgstr "Přesunout kartu v_před"

#: ../midori/midori-browser.c:5581
msgid "Focus _Current Tab"
msgstr "_Přepnout kurzor na tuto kartu"

#: ../midori/midori-browser.c:5584
msgid "Focus _Next view"
msgstr "Přepnout na _další"

#: ../midori/midori-browser.c:5587
msgid "Only show the Icon of the _Current Tab"
msgstr "Zobrazit pouze ikonu a_ktuální karty"

#: ../midori/midori-browser.c:5590
msgid "_Duplicate Current Tab"
msgstr "Z_dvojit aktuální kartu"

#: ../midori/midori-browser.c:5593
msgid "Close Ot_her Tabs"
msgstr "_Zavřít ostatní karty"

#: ../midori/midori-browser.c:5596
msgid "Open last _session"
msgstr "Otevřít poslední _relaci"

#: ../midori/midori-browser.c:5599
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"

#: ../midori/midori-browser.c:5601
msgid "_Frequent Questions"
msgstr "Časté _otázky"

#: ../midori/midori-browser.c:5604
msgid "_Report a Problem…"
msgstr "Ohlásit chy_bu…"

#: ../midori/midori-browser.c:5609 ../midori/midori-browser.c:6270
msgid "_Tools"
msgstr "Ná_stroje"

#: ../midori/midori-browser.c:5616
msgid "_Menubar"
msgstr "_Nabídka"

#: ../midori/midori-browser.c:5620
msgid "_Navigationbar"
msgstr "_Navigační panel"

#: ../midori/midori-browser.c:5624
msgid "Side_panel"
msgstr "Postranní _panel"

#: ../midori/midori-browser.c:5625
msgid "Sidepanel"
msgstr "Postranní panel"

#: ../midori/midori-browser.c:5628
msgid "_Bookmarkbar"
msgstr "Panel _záložek"

#: ../midori/midori-browser.c:5632
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Stavový panel"

#: ../midori/midori-browser.c:5641 ../midori/midori-websettings.c:199
msgid "_Automatic"
msgstr "_Automatické"

#: ../midori/midori-browser.c:5644 ../midori/midori-websettings.c:123
msgid "Chinese Traditional (BIG5)"
msgstr "Čínské tradiční (BIG5)"

#: ../midori/midori-browser.c:5647 ../midori/midori-websettings.c:124
msgid "Chinese Simplified (GB18030)"
msgstr "Čínské zjednodušené (GB18030)"

#. i18n: A double underscore "__" is used to prevent the mnemonic
#: ../midori/midori-browser.c:5651
msgid "Japanese (SHIFT__JIS)"
msgstr "Japonské (SHIFT__JIS)"

#: ../midori/midori-browser.c:5654 ../midori/midori-websettings.c:126
msgid "Korean (EUC-KR)"
msgstr "Korejské (EUC-KR)"

#: ../midori/midori-browser.c:5657 ../midori/midori-websettings.c:127
msgid "Russian (KOI8-R)"
msgstr "Ruské (KOI8-R)"

#: ../midori/midori-browser.c:5660 ../midori/midori-websettings.c:128
msgid "Unicode (UTF-8)"
msgstr "Unicode (UTF-8)"

#: ../midori/midori-browser.c:5663 ../midori/midori-websettings.c:129
msgid "Western (ISO-8859-1)"
msgstr "Západní (ISO-8859-1)"

#: ../midori/midori-browser.c:5666
msgid "Custom…"
msgstr "Vlastní…"

#: ../midori/midori-browser.c:6176
msgid "_Separator"
msgstr "_Oddělovač"

#: ../midori/midori-browser.c:6183
msgid "_Location…"
msgstr "U_místění…"

#: ../midori/midori-browser.c:6185
msgid "Open a particular location"
msgstr "Otevřít konkrétní umístění"

#: ../midori/midori-browser.c:6207
msgid "_Web Search…"
msgstr "_Hledat na webu…"

#: ../midori/midori-browser.c:6209
msgid "Run a web search"
msgstr "Spustí vyhledávání na webu"

#: ../midori/midori-browser.c:6236
msgid "Reopen a previously closed tab or window"
msgstr "Znovu otevřít zavřenou kartu nebo okno"

#: ../midori/midori-browser.c:6253
msgid "Show the saved bookmarks"
msgstr "Zobrazit uložené záložky"

#: ../midori/midori-browser.c:6286
msgid "_Window"
msgstr "_Okno"

#: ../midori/midori-browser.c:6288
msgid "Show a list of all open tabs"
msgstr "Zobrazit seznam všech otevřených karet"

#: ../midori/midori-browser.c:6302
msgid "_Menu"
msgstr "_Nabídka"

#: ../midori/midori-browser.c:6304
msgid "Menu"
msgstr "Nabídka"

#: ../midori/midori-browser.c:7134
#, c-format
msgid "Unexpected setting '%s'"
msgstr "Neočekávané nastavení '%s'"

#: ../midori/midori-extension.c:330
#, c-format
msgid "The configuration of the extension '%s' couldn't be loaded: %s\n"
msgstr "Nastavení rozšíření '%s' nelze načíst: %s\n"

#: ../midori/midori-extension.c:752 ../midori/midori-extension.c:849
#: ../midori/midori-extension.c:946 ../midori/midori-extension.c:1058
#: ../extensions/addons.c:1686
#, c-format
msgid "The configuration of the extension '%s' couldn't be saved: %s\n"
msgstr "Nastavení rozšíření '%s' nelze uložit: %s\n"

#: ../midori/midori-locationaction.c:398
#, c-format
msgid "Search with %s"
msgstr "Hledat %s"

#: ../midori/midori-locationaction.c:418
msgid "Search with…"
msgstr "Hledat pomocí…"

#: ../midori/midori-locationaction.c:545
#, c-format
msgid "Failed to select from history\n"
msgstr "Nepodařilo se načíst údaje z historie\n"

#: ../midori/midori-locationaction.c:632
#, c-format
msgid "Search for %s"
msgstr "Vyhledat %s"

#: ../midori/midori-locationaction.c:1227
msgid "Export certificate"
msgstr "Exportovat certifikát"

#: ../midori/midori-locationaction.c:1259
msgid "The signing certificate authority is not known."
msgstr "Podepsaný certifikát není znám."

#: ../midori/midori-locationaction.c:1261
msgid ""
"The certificate does not match the expected identity of the site that it was "
"retrieved from."
msgstr "Certifikát neodpovídá zobrazené stránce (byl vydán pro jiný web)."

#: ../midori/midori-locationaction.c:1263
msgid "The certificate's activation time is still in the future."
msgstr "Datum zahájení platnosti certifikátu je v budoucnu."

#: ../midori/midori-locationaction.c:1265
msgid "The certificate has expired"
msgstr "Platnost certifikátu vypršela"

#: ../midori/midori-locationaction.c:1267
msgid ""
"The certificate has been revoked according to the GTlsConnection's "
"certificate revocation list."
msgstr ""
"Certifikát byl odmítnut na základě seznamu odvolaných certifikátů od "
"GTIsConnection."

#: ../midori/midori-locationaction.c:1269
msgid "The certificate's algorithm is considered insecure."
msgstr "Certifikační algoritmus není považován za důvěryhodný."

#: ../midori/midori-locationaction.c:1271
msgid "Some other error occurred validating the certificate."
msgstr "Při ověřování certifikátu došlo k chybě."

#: ../midori/midori-locationaction.c:1318
msgid "_Export certificate"
msgstr "_Exportovat certifikát"

#: ../midori/midori-locationaction.c:1333
msgid "Self-signed"
msgstr "Podepsán sebou samým (self-signed)"

#: ../midori/midori-locationaction.c:1367
msgid "Security details"
msgstr "Podrobnosti o zabezpečení"

#. i18n: Right-click on Location, Open an URL from the clipboard
#: ../midori/midori-locationaction.c:1650
msgid "Paste and p_roceed"
msgstr "Vložit a s_pustit"

#: ../midori/midori-locationaction.c:1974
msgid "Not verified"
msgstr "Neověřené spojení"

#: ../midori/midori-locationaction.c:1982
msgid "Verified and encrypted connection"
msgstr "Ověřené a šifrované spojení"

#: ../midori/midori-locationaction.c:1989
msgid "Open, unencrypted connection"
msgstr "Ověřené, nešifrované spojení"

#: ../midori/midori-panel.c:317 ../midori/midori-panel.c:319
#: ../midori/midori-panel.c:483 ../midori/midori-panel.c:486
msgid "Align sidepanel to the right"
msgstr "Umístit postranní panel vpravo"

#: ../midori/midori-panel.c:329 ../midori/midori-panel.c:330
msgid "Close panel"
msgstr "Zavřít panel"

#: ../midori/midori-panel.c:484 ../midori/midori-panel.c:487
msgid "Align sidepanel to the left"
msgstr "Umístit postranní panel vlevo"

#: ../midori/midori-websettings.c:105
msgid "Show Speed Dial"
msgstr "zobrazit rychlý přístup"

#: ../midori/midori-websettings.c:106
msgid "Show Homepage"
msgstr "zobrazit domovskou stránku"

#: ../midori/midori-websettings.c:125
msgid "Japanese (SHIFT_JIS)"
msgstr "Japonské (SHIFT_JIS)"

#: ../midori/midori-websettings.c:130 ../midori/midori-websettings.c:206
#: ../katze/katze-utils.c:633
msgid "Custom..."
msgstr "Vlastní…"

#: ../midori/midori-websettings.c:145
msgid "New tab"
msgstr "nové kartě"

#: ../midori/midori-websettings.c:146
msgid "New window"
msgstr "novém okně"

#: ../midori/midori-websettings.c:147
msgid "Current tab"
msgstr "aktuální kartě"

#: ../midori/midori-websettings.c:162
msgid "Default"
msgstr "výchozí"

#: ../midori/midori-websettings.c:163
msgid "Icons"
msgstr "ikony"

#: ../midori/midori-websettings.c:164
msgid "Small icons"
msgstr "malé ikony"

#: ../midori/midori-websettings.c:165
msgid "Text"
msgstr "text"

#: ../midori/midori-websettings.c:166
msgid "Icons and text"
msgstr "ikony a text"

#: ../midori/midori-websettings.c:167
msgid "Text beside icons"
msgstr "text pod ikonami"

#: ../midori/midori-websettings.c:182
msgid "Automatic (GNOME or environment)"
msgstr "automaticky (GNOME, nebo jiné prostředí)"

#: ../midori/midori-websettings.c:183
msgid "HTTP proxy server"
msgstr "server proxy HTTP"

#: ../midori/midori-websettings.c:184
msgid "No proxy server"
msgstr "žádný server proxy"

#: ../midori/midori-websettings.c:201
msgid "Chrome"
msgstr "Chrome"

#: ../midori/midori-websettings.c:202
msgid "Safari"
msgstr "Safari"

#: ../midori/midori-websettings.c:203
msgid "iPhone"
msgstr "iPhone"

#: ../midori/midori-websettings.c:204
msgid "Firefox"
msgstr "Firefox"

#: ../midori/midori-websettings.c:205
msgid "Internet Explorer"
msgstr "Internet Explorer"

#: ../midori/midori-websettings.c:278
msgid "Toolbar Style:"
msgstr "Styl panelu nástrojů:"

#: ../midori/midori-websettings.c:279
msgid "The style of the toolbar"
msgstr "Styl panelu nástrojů"

#: ../midori/midori-websettings.c:288
msgid "When Midori starts:"
msgstr "Po spuštění aplikace Midori:"

#: ../midori/midori-websettings.c:298
msgid "Preferred Encoding"
msgstr "Upřednostňované kódování"

#: ../midori/midori-websettings.c:325
msgid "Open new pages in:"
msgstr "Nové stránky otevírat v:"

#. i18n: This refers to an application, not the 'user agent' string
#: ../midori/midori-websettings.c:388
msgid "Identify as"
msgstr "Hlásit se jako"

#: ../midori/midori-websettings.c:389
msgid "What to identify as to web pages"
msgstr "Určuje, jak se bude aplikace identifikovat webovým stránkám"

#: ../midori/midori-websettings.c:422
msgid "Preferred languages"
msgstr "Upřednostňované jazyky"

#: ../midori/midori-websettings.c:423
msgid ""
"A comma separated list of languages preferred for rendering multilingual "
"webpages, for example \"de\", \"ru,nl\" or \"en-us;q=1.0, fr-fr;q=0.667\""
msgstr ""
"Čárkou oddělený seznam jazyků pro vícejazyčné weby, např. \"cs\", \"cs,en\", "
"nebo \"cs-cs;q=1.0, en-en;q=0.667\""

#: ../midori/midori-websettings.c:472
msgid "Always use my font choices"
msgstr "Vždy použít mnou zvolená písma"

#: ../midori/midori-websettings.c:473
msgid "Override fonts picked by websites with user preferences"
msgstr "Vybraná písma se použijí vždy bez ohledu na požadavky stránky"

#: ../midori/midori-view.c:1012 ../midori/midori-view.c:1151
msgid "Trust this website"
msgstr "Důvěřovat tomuto webu"

#: ../midori/midori-view.c:1149
msgid "Security unknown"
msgstr "Neznámé zabezpečení"

#: ../midori/midori-view.c:1447
#, c-format
msgid "%s wants to save an HTML5 database."
msgstr "%s chce uložit data do databáze HTML5."

#: ../midori/midori-view.c:1451 ../midori/midori-view.c:1485
msgid "_Deny"
msgstr "_Zakázat"

#: ../midori/midori-view.c:1451 ../midori/midori-view.c:1485
msgid "_Allow"
msgstr "_Povolit"

#: ../midori/midori-view.c:1480
#, c-format
msgid "%s wants to know your location."
msgstr "%s chce zjistit vaši polohu."

#: ../midori/midori-view.c:1576
#, c-format
msgid "Error - %s"
msgstr "Chyba - %s"

#: ../midori/midori-view.c:1577
#, c-format
msgid "The page '%s' couldn't be loaded."
msgstr "Stránku '%s' nelze načíst."

#: ../midori/midori-view.c:1579
msgid "Try again"
msgstr "Zkusit znovu"

#: ../midori/midori-view.c:1775 ../midori/midori-view.c:2887
#, c-format
msgid "Send a message to %s"
msgstr "Poslat zprávu pro %s"

#: ../midori/midori-view.c:2673
msgid "Add _search engine..."
msgstr "Přidat vy_hledávací nástroj..."

#: ../midori/midori-view.c:2717 ../midori/midori-view.c:3043
msgid "Inspect _Element"
msgstr "Prozkouma_t prvek"

#: ../midori/midori-view.c:2769
msgid "Open Link in New _Tab"
msgstr "Otevřít odkaz v nové _kartě"

#: ../midori/midori-view.c:2773
msgid "Open Link in _Foreground Tab"
msgstr "Otevřít odkaz v nové kartě a _zobrazit ji"

#: ../midori/midori-view.c:2774
msgid "Open Link in _Background Tab"
msgstr "Otevřít odkaz v nové kartě na _pozadí"

#: ../midori/midori-view.c:2777
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Otevřít odkaz v novém _okně"

#: ../midori/midori-view.c:2780
msgid "Open Link as Web A_pplication"
msgstr "Otevřít odkaz jako _webovou aplikaci"

#: ../midori/midori-view.c:2785
msgid "Copy Link de_stination"
msgstr "Zkopírovat _cíl odkazu"

#: ../midori/midori-view.c:2801
msgid "Open _Image in New Tab"
msgstr "Otevřít _obrázek v nové kartě"

#: ../midori/midori-view.c:2804
msgid "Copy Image _Address"
msgstr "Zkopírovat _adresu obrázku"

#: ../midori/midori-view.c:2807
msgid "Save I_mage"
msgstr "Uložit o_brázek"

#: ../midori/midori-view.c:2810
msgid "Open in Image _Viewer"
msgstr "Otevřít v prohlížeči _obrázků"

#: ../midori/midori-view.c:2817
msgid "Copy Video _Address"
msgstr "Zkopírovat _adresu videa"

#: ../midori/midori-view.c:2820
msgid "Save _Video"
msgstr "Uložit _video"

#: ../midori/midori-view.c:2820
msgid "Download _Video"
msgstr "Stáhnout _video"

#: ../midori/midori-view.c:2846
msgid "Search _with"
msgstr "Hledat _pomocí"

#: ../midori/midori-view.c:2878
msgid "_Search the Web"
msgstr "_Hledat na webu"

#: ../midori/midori-view.c:2895
msgid "Open Address in New _Tab"
msgstr "Otevřít adresu v nové _kartě"

#: ../midori/midori-view.c:2948
msgid "Open _Frame in New Tab"
msgstr "Otevřít _rám v nové kartě"

#: ../midori/midori-view.c:3203
#, c-format
msgid "Open or download file from %s"
msgstr "Otevřít nebo stáhnout soubor z %s"

#: ../midori/midori-view.c:3216
#, c-format
msgid "File Name: %s"
msgstr "Název souboru: %s"

#: ../midori/midori-view.c:3221
#, c-format
msgid "File Type: '%s'"
msgstr "Typ souboru: '%s'"

#: ../midori/midori-view.c:3223
#, c-format
msgid "File Type: %s ('%s')"
msgstr "Typ souboru: %s ('%s')"

#: ../midori/midori-view.c:3260
#, c-format
msgid "Size: %s"
msgstr "Velikost: %s"

#. i18n: A file open dialog title, ie. "Open http://fila.com/manual.tgz"
#: ../midori/midori-view.c:3271
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Otevřít %s"

#: ../midori/midori-view.c:3882
#, c-format
msgid "Inspect page - %s"
msgstr "Prohlížení stránky - %s"

#: ../midori/midori-view.c:4279
#, c-format
msgid "No documentation installed"
msgstr "Dokumentace není nainstalována"

#: ../midori/midori-view.c:4356
msgid "Midori doesn't store any personal data:"
msgstr "Aplikace Midori neukládá žádné osobní údaje:"

#: ../midori/midori-view.c:4357
msgid "No history or web cookies are being saved."
msgstr "Neukládá se historie, ani cookies."

#: ../midori/midori-view.c:4358
msgid "Extensions are disabled."
msgstr "Rozšíření jsou zakázána."

#: ../midori/midori-view.c:4359
msgid "HTML5 storage, local database and application caches are disabled."
msgstr "Zakázáno úložiště HTML5, lokální databáze a aplikační mezipaměťi."

#: ../midori/midori-view.c:4360
msgid "Midori prevents websites from tracking the user:"
msgstr "Aplikace Midori zabraňuje webovým stránkám sledovat uživatele:"

#: ../midori/midori-view.c:4361
msgid "Referrer URLs are stripped down to the hostname."
msgstr "Adresy URL referentů jsou zkráceny na pouhý název hostitele."

#: ../midori/midori-view.c:4362
msgid "DNS prefetching is disabled."
msgstr "Přednačítání DNS záznamů je zakázáno."

#: ../midori/midori-view.c:4363
msgid "The language and timezone are not revealed to websites."
msgstr "Stránkám nejsou poskytovány údaje o jazyku a časovém pásmu."

#: ../midori/midori-view.c:4364
msgid "Flash and other Netscape plugins cannot be listed by websites."
msgstr ""
"Stránky nemohou získat seznam zásuvných modulů Flash ani modulů aplikace "
"Netscape."

#: ../midori/midori-view.c:4450
msgid "Version numbers in brackets show the version used at runtime."
msgstr "Čísla verzí v závorce jsou verze použité při běhu programu."

#: ../midori/midori-view.c:4499
msgid "Page loading delayed"
msgstr "Načítání stránky pozdrženo"

#: ../midori/midori-view.c:4500
msgid "Loading delayed either due to a recent crash or startup preferences."
msgstr ""
"Načtení stránky bylo pozdrženo kvůli nedávnému pádu aplikace, nebo kvůli "
"nastavení po spuštění."

#: ../midori/midori-view.c:4501
msgid "Load Page"
msgstr "Načíst stránku"

#: ../midori/midori-view.c:4668
msgid "Blank page"
msgstr "Prázdná stránka"

#: ../midori/midori-view.c:4932
msgid "_Duplicate Tab"
msgstr "Z_dvojit kartu"

#: ../midori/midori-view.c:4937
msgid "Show Tab _Label"
msgstr "Zobrazit _popisek karty"

#: ../midori/midori-view.c:4937
msgid "Show Tab _Icon Only"
msgstr "Zobrazit jen _ikonu karty"

#: ../midori/midori-view.c:4944
msgid "Close Ot_her Tab"
msgid_plural "Close Ot_her Tabs"
msgstr[0] "_Zavřít druhou kartu"
msgstr[1] "_Zavřít ostatní karty"
msgstr[2] "_Zavřít ostatní karty"

#. i18n: word stem of "previous page" type links, case is not important
#: ../midori/midori-view.c:5701
msgid "previous"
msgstr "předchozí"

#. i18n: word stem of "next page" type links, case is not important
#: ../midori/midori-view.c:5720
msgid "next"
msgstr "následující"

#: ../midori/midori-view.c:5733
msgid "Print background images"
msgstr "Tisknout obrázky na pozadí"

#: ../midori/midori-view.c:5734
msgid "Whether background images should be printed"
msgstr "Určuje, zda se vytisknou obrázky na pozadí"

#: ../midori/midori-view.c:5766
msgid "Features"
msgstr "Rozšíření"

#. i18n: Download tooltip (size): 4KB of 43MB
#: ../midori/midori-download.vala:48
#, c-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s z %s"

#: ../midori/midori-download.vala:64
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d hodina"
msgstr[1] "%d hodiny"
msgstr[2] "%d hodin"

#: ../midori/midori-download.vala:65
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minuta"
msgstr[1] "%d minuty"
msgstr[2] "%d minut"

#: ../midori/midori-download.vala:66
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekunda"
msgstr[1] "%d sekundy"
msgstr[2] "%d sekund"

#. i18n: Download tooltip (estimated time) : - 1 hour, 5 minutes remaning
#: ../midori/midori-download.vala:82
#, c-format
msgid " - %s remaining"
msgstr "- zbývá %s"

#. i18n: Unknown number of bytes, used for transfer rate like ?B/s
#: ../midori/midori-download.vala:92
msgid "?B"
msgstr "? B"

#. i18n: Download tooltip (transfer rate): (130KB/s)
#: ../midori/midori-download.vala:94
#, c-format
msgid " (%s/s)"
msgstr "(%s/s)"

#: ../midori/midori-download.vala:188
msgid "The downloaded file is erroneous."
msgstr "Stažený soubor obsahuje chyby."

#: ../midori/midori-download.vala:189
msgid ""
"The checksum provided with the link did not match. This means the file is "
"probably incomplete or was modified afterwards."
msgstr ""
"Kontrolní součet poskytovaný ke stahovanému souboru se neshoduje. To "
"znamená, že stažený soubor pravděpodobně není celý nebo byl pozměněn."

#: ../midori/midori-download.vala:300
#, c-format
msgid "The file \"%s\" can't be saved in this folder."
msgstr "Soubor \"%s\" nelze uložit do této složky."

#: ../midori/midori-download.vala:302
msgid "You don't have permission to write in this location."
msgstr "Nemáte oprávnění k zápisu do tohoto umístění."

#: ../midori/midori-download.vala:305
#, c-format
msgid "There is not enough free space to download \"%s\"."
msgstr "Ke stažení \"%s\" není k dispozici dostatek místa."

#: ../midori/midori-download.vala:307
#, c-format
msgid "The file needs %s but only %s are left."
msgstr "Požaduje se %s, ale k dispozici je pouze %s."

#: ../midori/midori-speeddial.vala:180
msgid "Speed Dial"
msgstr "Rychlý přístup"

#: ../midori/midori-speeddial.vala:181 ../midori/midori-speeddial.vala:261
msgid "Click to add a shortcut"
msgstr "Záložku přidáte kliknutím"

#: ../midori/midori-speeddial.vala:182
msgid "Enter shortcut address"
msgstr "Vložte adresu záložky"

#: ../midori/midori-speeddial.vala:183
msgid "Enter shortcut title"
msgstr "Vložte název záložky"

#: ../midori/midori-speeddial.vala:184
msgid "Are you sure you want to delete this shortcut?"
msgstr "Opravdu chcete smazat tuto záložku?"

#: ../midori/midori-preferences.c:299
msgid "Startup"
msgstr "Při spuštění"

#: ../midori/midori-preferences.c:305
msgid "Homepage:"
msgstr "Domovská stránka:"

#: ../midori/midori-preferences.c:313
msgid "Use _current page"
msgstr "Použít _stávající stránku"

#: ../midori/midori-preferences.c:317
msgid "Use current page as homepage"
msgstr "Použít stávající stránku jako domovskou"

#. Page "Appearance"
#: ../midori/midori-preferences.c:326
msgid "Fonts"
msgstr "Písma"

#: ../midori/midori-preferences.c:329
msgid "Proportional Font Family"
msgstr "Proporcionální písmo"

#: ../midori/midori-preferences.c:333
msgid "The default font family used to display text"
msgstr "Výchozí písmo pro zobrazení textu"

#: ../midori/midori-preferences.c:336
msgid "The default font size used to display text"
msgstr "Výchozí velikost písma pro zobrazení textu"

#: ../midori/midori-preferences.c:338
msgid "Fixed-width Font Family"
msgstr "Neproporcionální písmo"

#: ../midori/midori-preferences.c:342
msgid "The font family used to display fixed-width text"
msgstr "Písmo pro zobrazení textu se stejnou šířkou písmen"

#: ../midori/midori-preferences.c:345
msgid "The font size used to display fixed-width text"
msgstr "Velikost písma pro zobrazení textu se stejnou šířkou písmen"

#: ../midori/midori-preferences.c:347
msgid "Minimum Font Size"
msgstr "Minimální velikost písma"

#: ../midori/midori-preferences.c:351
msgid "The minimum font size used to display text"
msgstr "Minimální velikost fontu použitého pro zobrazení"

#. Page "Behavior"
#: ../midori/midori-preferences.c:362
msgid "Behavior"
msgstr "Chování"

#: ../midori/midori-preferences.c:366 ../extensions/statusbar-features.c:155
msgid "Load images automatically"
msgstr "Automaticky načítat obrázky"

#: ../midori/midori-preferences.c:369
msgid "Enable Spell Checking"
msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"

#: ../midori/midori-preferences.c:383 ../extensions/statusbar-features.c:165
msgid "Enable scripts"
msgstr "Povolit skripty"

#: ../midori/midori-preferences.c:386 ../extensions/statusbar-features.c:177
msgid "Enable Netscape plugins"
msgstr "Povolit zásuvné moduly aplikace Netscape"

#: ../midori/midori-preferences.c:391
msgid "Zoom Text and Images"
msgstr "Zvětšovat text i obrázky"

#: ../midori/midori-preferences.c:394
msgid "Allow scripts to open popups"
msgstr "Povolit skriptům otevírat vyskakovací okna"

#: ../midori/midori-preferences.c:395
msgid "Whether scripts are allowed to open popup windows automatically"
msgstr ""
"Určuje, zda bude skriptům povoleno automaticky otevírat vyskakovací okna"

#: ../midori/midori-preferences.c:401
msgid "Kinetic scrolling"
msgstr "Kinetické posouvání"

#: ../midori/midori-preferences.c:402
msgid "Whether scrolling should kinetically move according to speed"
msgstr "Určuje, zda bude posouvání ovlivněno rychloistí"

#: ../midori/midori-preferences.c:407
msgid "Middle click opens Selection"
msgstr "Kliknutí prostředního tlačítka otevře vybraný text"

#: ../midori/midori-preferences.c:408
msgid "Load an address from the selection via middle click"
msgstr "Prostřední tlačítko myši otevře adresu obsaženou ve vybraném textu"

#: ../midori/midori-preferences.c:414
msgid "Enable WebGL support"
msgstr "Povolit podporu WebGL"

#: ../midori/midori-preferences.c:419
msgid "Flash window on background tabs"
msgstr "Blikání okna při otevření karty na pozadí"

#: ../midori/midori-preferences.c:428
msgid "Save downloaded files to:"
msgstr "Ukládat stažené soubory do:"

#. Page "Interface"
#: ../midori/midori-preferences.c:435
msgid "Browsing"
msgstr "Prohlížení"

#: ../midori/midori-preferences.c:451
msgid "Close Buttons on Tabs"
msgstr "Ikona zavření karty"

#: ../midori/midori-preferences.c:455
msgid "Always Show Tabbar"
msgstr "Vždy zobrazit panel karet"

#: ../midori/midori-preferences.c:459
msgid "Open Tabs next to Current"
msgstr "Otevřít kartu vedle aktivní"

#: ../midori/midori-preferences.c:460
msgid "Whether to open new tabs next to the current tab or after the last one"
msgstr ""
"Určuje, zda se budou nové karty otevírat vedle aktivní nebo vedle poslední "
"karty"

#: ../midori/midori-preferences.c:463
msgid "Open tabs in the background"
msgstr "Otevírat karty na pozadí"

#: ../midori/midori-preferences.c:467
msgid "Text Editor"
msgstr "Textový editor"

#: ../midori/midori-preferences.c:472
msgid "News Aggregator"
msgstr "Čtečka RSS"

#. Page "Network"
#: ../midori/midori-preferences.c:479
msgid "Network"
msgstr "Síť"

#: ../midori/midori-preferences.c:481
msgid "Proxy server"
msgstr "Server proxy"

#: ../midori/midori-preferences.c:486
msgid "Hostname"
msgstr "Název hostitele"

#: ../midori/midori-preferences.c:494
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: ../midori/midori-preferences.c:506 ../midori/midori-preferences.c:509
msgid "The maximum size of cached pages on disk"
msgstr "Maximální velikost diskové mezipaměti stránek"

#: ../midori/midori-preferences.c:511
msgid "MB"
msgstr "MB"

#: ../midori/midori-searchaction.c:957
msgid "Add search engine"
msgstr "Přidat vyhledávací nástroj"

#: ../midori/midori-searchaction.c:957
msgid "Edit search engine"
msgstr "Upravit vyhledávací nástroj"

#: ../midori/midori-searchaction.c:985
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"

#: ../midori/midori-searchaction.c:1000
msgid "_Description:"
msgstr "_Popis:"

#: ../midori/midori-searchaction.c:1013 ../extensions/feed-panel/main.c:377
msgid "_Address:"
msgstr "_Adresa:"

#: ../midori/midori-searchaction.c:1032
msgid "_Token:"
msgstr "_Zkratka:"

#: ../midori/midori-searchaction.c:1330
msgid "Manage Search Engines"
msgstr "Spravovat vyhledávací nástroje"

#: ../midori/midori-searchaction.c:1432
msgid "Use as _default"
msgstr "Použít jako _výchozí"

#: ../midori/sokoke.c:353
msgid "Open with"
msgstr "Otevřít s"

#: ../midori/sokoke.c:361
#, c-format
msgid "Choose an application or command to open \"%s\":"
msgstr "Vyberte aplikaci, nebo příkaz k otevření \"%s\":"

#: ../midori/sokoke.c:476 ../midori/sokoke.c:490
msgid "Could not run external program."
msgstr "Nelze spustit externí program."

#. i18n: A panel at the bottom, to search text in pages
#: ../toolbars/midori-findbar.c:265
msgid "_Inline Find:"
msgstr "_Rychlé hledání"

#: ../toolbars/midori-findbar.c:287
msgid "Previous"
msgstr "Předchozí"

#: ../toolbars/midori-findbar.c:293
msgid "Next"
msgstr "Následující"

#: ../toolbars/midori-findbar.c:297
msgid "Match Case"
msgstr "Rozlišovat velikost písmen"

#: ../toolbars/midori-findbar.c:306
msgid "Highlight Matches"
msgstr "Zvýraznit nalezené"

#: ../toolbars/midori-findbar.c:317
msgid "Close Findbar"
msgstr "Zavřít panel hledání"

#: ../toolbars/midori-transferbar.c:109
#, c-format
msgid "The file '<b>%s</b>' has been downloaded."
msgstr "Soubor <b>%s</b> byl stažen."

#: ../toolbars/midori-transferbar.c:114
msgid "Transfer completed"
msgstr "Přenos dokončen"

#: ../toolbars/midori-transferbar.c:239 ../panels/midori-transfers.c:139
msgid "Clear All"
msgstr "Smazat vše"

#: ../toolbars/midori-transferbar.c:272 ../toolbars/midori-transferbar.c:274
msgid "Some files are being downloaded"
msgstr "Některé soubory se stále stahují"

#: ../toolbars/midori-transferbar.c:278
msgid "_Quit Midori"
msgstr "U_končit aplikaci Midori"

#: ../toolbars/midori-transferbar.c:280
msgid "The transfers will be cancelled if Midori quits."
msgstr "Pokud bude aplikace Midori ukončena, stahování se stornuje."

#: ../panels/midori-bookmarks.c:308
#, c-format
msgid "Failed to add bookmark item: %s\n"
msgstr "Přidání záložky se nezdařilo: %s\n"

#: ../panels/midori-bookmarks.c:475
#, c-format
msgid "Failed to update bookmark : %s\n"
msgstr "Nepodařilo se aktualizovat záložku: %s\n"

#: ../panels/midori-bookmarks.c:535
msgid "Edit the selected bookmark"
msgstr "Upravit vybranou záložku"

#: ../panels/midori-bookmarks.c:543
msgid "Delete the selected bookmark"
msgstr "Smazat vybranou záložku"

#: ../panels/midori-bookmarks.c:558
msgid "Add a new folder"
msgstr "Přidat novou složku"

#: ../panels/midori-bookmarks.c:697 ../panels/midori-history.c:638
msgid "<i>Separator</i>"
msgstr "<i>Oddělovač</i>"

#. Create the filter entry
#: ../panels/midori-bookmarks.c:1027
msgid "Search Bookmarks"
msgstr "Hledat v záložkách"

#: ../panels/midori-history.c:111
msgid "History"
msgstr "Historie"

#: ../panels/midori-history.c:158 ../panels/midori-history.c:189
msgid "Today"
msgstr "Dnes"

#: ../panels/midori-history.c:160 ../panels/midori-history.c:191
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"

#: ../panels/midori-history.c:162 ../panels/midori-history.c:186
#, c-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "Před %d dnem"
msgstr[1] "Před %d dny"
msgstr[2] "Před %d dny"

#: ../panels/midori-history.c:165 ../panels/midori-history.c:184
msgid "A week ago"
msgstr "Před týdnem"

#: ../panels/midori-history.c:232
#, c-format
msgid "Failed to remove history item: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se odstranit položku historie: %s\n"

#: ../panels/midori-history.c:360
msgid "Are you sure you want to remove all history items?"
msgstr "Opravdu chcete smazat všechny položky historie?"

#: ../panels/midori-history.c:407
msgid "Bookmark the selected history item"
msgstr "Uložit vybranou položku historie do záložek"

#: ../panels/midori-history.c:416
msgid "Delete the selected history item"
msgstr "Smazat vybranou položku historie"

#: ../panels/midori-history.c:424
msgid "Clear the entire history"
msgstr "Smazat celou historii"

#. Create the filter entry
#: ../panels/midori-history.c:997
msgid "Search History"
msgstr "Hledat v historii"

#: ../panels/midori-transfers.c:87
msgid "Transfers"
msgstr "Přenosy"

#: ../panels/midori-transfers.c:435
msgid "Open Destination _Folder"
msgstr "Otevřít cílovou _složku"

#: ../panels/midori-transfers.c:438
msgid "Copy Link Loc_ation"
msgstr "Kopírovat umís_tění odkazu"

#: ../katze/katze-http-auth.c:210
msgid "Authentication Required"
msgstr "Vyžadována autentikace"

#: ../katze/katze-http-auth.c:226
msgid ""
"A username and a password are required\n"
"to open this location:"
msgstr ""
"Pro otevření tohoto umístění je vyžadováno\n"
"jméno a heslo:"

#: ../katze/katze-http-auth.c:240
msgid "Username"
msgstr "Jméno uživatele"

#: ../katze/katze-http-auth.c:253
msgid "Password"
msgstr "Heslo"

#: ../katze/katze-http-auth.c:267
msgid "_Remember password"
msgstr "Zapamatovat si _heslo"

#: ../katze/katze-throbber.c:949
#, c-format
msgid "Named icon '%s' couldn't be loaded"
msgstr "Ikonu '%s' nelze načíst"

#: ../katze/katze-throbber.c:962
#, c-format
msgid "Stock icon '%s' couldn't be loaded"
msgstr "Uloženou ikonu '%s' nelze načíst"

#: ../katze/katze-throbber.c:1042
msgid "Animation frames are broken"
msgstr "Snímky animace jsou porušené"

#: ../katze/katze-utils.c:443 ../katze/katze-utils.c:866
#, c-format
msgid "Property '%s' is invalid for %s"
msgstr "Vlastnost '%s' je pro %s neplatná"

#: ../katze/katze-utils.c:489 ../katze/katze-utils.c:518
#: ../extensions/addons.c:309
msgid "Choose file"
msgstr "Zvolit soubor"

#: ../katze/katze-utils.c:504
msgid "Choose folder"
msgstr "Zvolit složku"

#: ../katze/katze-utils.c:602
msgid "None"
msgstr "není"

#: ../katze/katze-utils.c:717
msgid "1 hour"
msgstr "1 hodině"

#: ../katze/katze-utils.c:718
msgid "1 day"
msgstr "1 dni"

#: ../katze/katze-utils.c:719
msgid "1 week"
msgstr "1 týdnu"

#: ../katze/katze-utils.c:720
msgid "1 month"
msgstr "1 měsíci"

#: ../katze/katze-utils.c:721
msgid "1 year"
msgstr "1 roce"

#: ../katze/katze-preferences.c:98 ../extensions/history-list.vala:235
#, c-format
msgid "Preferences for %s"
msgstr "Nastavení pro %s"

#: ../katze/midori-uri.vala:173
msgid "MD5-Checksum:"
msgstr "Kontrolní součet MD5:"

#: ../katze/midori-uri.vala:180
msgid "SHA1-Checksum:"
msgstr "Kontrolní součet SHA1:"

#: ../extensions/adblock.c:495
msgid "Configure Advertisement filters"
msgstr "Nastavení filtrů blokování reklamy"

#: ../extensions/adblock.c:528
#, c-format
msgid ""
"Type the address of a preconfigured filter list in the text entry and click "
"\"Add\" to add it to the list. You can find more lists at %s."
msgstr ""
"Vložte adresu předem připravených filtrů do textového pole a kliknutím na "
"tlačítko \"Přidat\" ji přidáte do seznamu. Více připravených filtrů "
"naleznete na adrese %s."

#: ../extensions/adblock.c:944
msgid "Edit rule"
msgstr "Upravit pravidlo"

#: ../extensions/adblock.c:958
msgid "_Rule:"
msgstr "P_ravidlo:"

#: ../extensions/adblock.c:1012
msgid "Bl_ock image"
msgstr "Bl_okovat obrázek"

#: ../extensions/adblock.c:1017
msgid "Bl_ock link"
msgstr "Bl_okovat odkaz"

#: ../extensions/adblock.c:1915
msgid "Advertisement blocker"
msgstr "Blokování reklamy"

#: ../extensions/adblock.c:1916
msgid "Block advertisements according to a filter list"
msgstr "Blokuvat reklamu podle seznamu filtrů"

#. i18n: An infobar shows up when viewing a script on userscripts.org
#: ../extensions/addons.c:222
msgid "This page appears to contain a user script. Do you wish to install it?"
msgstr "Tato stránka obsahuje uživatelský skript. Chcete jej nainstalovat?"

#: ../extensions/addons.c:223
msgid "_Install user script"
msgstr "_Instalovat uživatelský skript"

#. i18n: An infobar shows up when viewing a style on userstyles.org
#: ../extensions/addons.c:228
msgid "This page appears to contain a user style. Do you wish to install it?"
msgstr "Tato stránka obsahuje uživatelský styl. Chcete jej nainstalovat?"

#: ../extensions/addons.c:229
msgid "_Install user style"
msgstr "_Instalovat uživatelský styl"

#: ../extensions/addons.c:237
msgid "Don't install"
msgstr "Neinstalovat"

#: ../extensions/addons.c:320 ../extensions/addons.c:675
msgid "Userscripts"
msgstr "Uživatelské skripty"

#: ../extensions/addons.c:325 ../extensions/addons.c:677
msgid "Userstyles"
msgstr "Uživatelské styly"

#: ../extensions/addons.c:371 ../extensions/addons.c:450
#: ../extensions/feed-panel/main.c:129
msgid "Error"
msgstr "Chyba"

#: ../extensions/addons.c:412
#, c-format
msgid "Do you want to delete '%s'?"
msgstr "Chcete smazat %s?"

#: ../extensions/addons.c:418
msgid "Delete user script"
msgstr "Smazat uživatelský skript"

#: ../extensions/addons.c:419
msgid "Delete user style"
msgstr "Smazat uživatelský styl"

#: ../extensions/addons.c:422
#, c-format
msgid "The file <b>%s</b> will be permanently deleted."
msgstr "Soubor <b>%s</b> bude smazán."

#: ../extensions/addons.c:564 ../extensions/addons.c:641
msgid "Open in Text Editor"
msgstr "Otevřít v textovém editoru"

#: ../extensions/addons.c:566 ../extensions/addons.c:650
msgid "Open Target Folder"
msgstr "Otevřít cílovou složku"

#: ../extensions/addons.c:632
msgid "Add new addon"
msgstr "Přidat nový zásuvný přídavek"

#: ../extensions/addons.c:658
msgid "Remove selected addon"
msgstr "Odstranit vybraný přídavek"

#: ../extensions/addons.c:1687 ../extensions/addons.c:1905
msgid "User addons"
msgstr "Uživatelské přídavky"

#: ../extensions/addons.c:1817
#, c-format
msgid "Can't monitor folder '%s': %s"
msgstr "Nelze sledovat složku '%s': %s"

#: ../extensions/addons.c:1906
msgid "Support for userscripts and userstyles"
msgstr "Podpora uživatelských skriptů a stylů."

#: ../extensions/colorful-tabs.c:201
msgid "Colorful Tabs"
msgstr "Barevné karty"

#: ../extensions/colorful-tabs.c:202
msgid "Tint each tab distinctly"
msgstr "Obarvit každou kartu zvlášť"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:73
#: ../extensions/cookie-manager/main.c:35
msgid "Cookie Manager"
msgstr "Správce cookies"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:103
msgid "Delete All"
msgstr "Smazat vše"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:105
msgid ""
"Deletes all shown cookies. If a filter is set, only those cookies are "
"deleted which match the filter."
msgstr ""
"Smaže všechna zobrazená cookies. Jestliže je zapnut filtr, jsou smazána jen "
"ta cookies, která odpovídají."

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:120
msgid "Expand All"
msgstr "Rozbalit vše"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:127
msgid "Collapse All"
msgstr "Sbalit vše"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:572
msgid "Do you really want to delete all cookies?"
msgstr "Opravdu chcete smazat všechna cookies?"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:574
msgid "Question"
msgstr "Dotaz"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:583
msgid "Only cookies which match the filter will be deleted."
msgstr "Budou smazána cookies, která odpovídají filtračnímu řetězci."

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:671
msgid "At the end of the session"
msgstr "Na konci relace"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:674
#, c-format
msgid ""
"<b>Host</b>: %s\n"
"<b>Name</b>: %s\n"
"<b>Value</b>: %s\n"
"<b>Path</b>: %s\n"
"<b>Secure</b>: %s\n"
"<b>Expires</b>: %s"
msgstr ""
"<b>Počítač</b>: %s\n"
"<b>Název</b>: %s\n"
"<b>Hodnota</b>: %s\n"
"<b>Cesta</b>: %s\n"
"<b>Zabezpečené</b>: %s\n"
"<b>Vyprší</b>: %s"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:680
msgid "Yes"
msgstr "Ano"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:680
msgid "No"
msgstr "Ne"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:694
#, c-format
msgid ""
"<b>Domain</b>: %s\n"
"<b>Cookies</b>: %d"
msgstr ""
"<b>Doména</b>: %s\n"
"<b>Cookies</b>: %d"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:1017
msgid "Name"
msgstr "Název"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:1069
msgid "_Expand All"
msgstr "Rozbalit _vše"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:1077
msgid "_Collapse All"
msgstr "_Sbalit vše"

#: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:1129
msgid "Search Cookies by Name or Domain"
msgstr "Hledat cookies podle názvu nebo domény"

#: ../extensions/cookie-manager/main.c:36
msgid "List, view and delete cookies"
msgstr "Seznam, prohlížení a mazání cookies"

#: ../extensions/copy-tabs.c:38
msgid "Copy Tab _Addresses"
msgstr "Zkopírovat _adresu karty"

#: ../extensions/copy-tabs.c:95
msgid "Copy Addresses of Tabs"
msgstr "Zkopírovat adresy z karet"

#: ../extensions/copy-tabs.c:96
msgid "Copy the addresses of all tabs to the clipboard"
msgstr "Zkopíruje do schránky adresy ze všech karet"

#: ../extensions/feed-panel/feed-atom.c:209
msgid "Failed to find required Atom \"entry\" elements in XML data."
msgstr "Chyba při hledání vyžadované položky \"entry\" v datech XML."

#: ../extensions/feed-panel/feed-atom.c:315
msgid "Failed to find required Atom \"feed\" elements in XML data."
msgstr "Chyba při hledání vyžadované položky \"feed\" v datech XML."

#. i18n: The local date a feed was last updated
#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:387
#, c-format
msgctxt "Feed"
msgid "Last updated: %s."
msgstr "Poslední aktualizace: %s."

#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:653
msgid "Feeds"
msgstr "Kanály"

#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:706
msgid "Add new feed"
msgstr "Přidat nový kanál"

#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:713
msgid "Delete feed"
msgstr "Smazat kanál"

#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:795
msgid "_Feeds"
msgstr "_Kanály"

#: ../extensions/feed-panel/feed-parse.c:195
#, c-format
msgid "Failed to find root element in feed XML data."
msgstr "Nalezení kořenového elementu v datech XML se nezdařilo."

#: ../extensions/feed-panel/feed-parse.c:235
#, c-format
msgid "Unsupported feed format."
msgstr "Nepodporovaný formát kanálu."

#: ../extensions/feed-panel/feed-parse.c:265
#, c-format
msgid "Failed to parse XML feed: %s"
msgstr "Nepodařilo se zpracovat kanál XML: %s"

#: ../extensions/feed-panel/feed-rss.c:46
msgid "Failed to find \"channel\" element in RSS XML data."
msgstr "Nepodařilo se najít element \"channel\" v datech RSS XML."

#: ../extensions/feed-panel/feed-rss.c:51
msgid "Unsupported RSS version found."
msgstr "Nepodporovaná verze RSS."

#: ../extensions/feed-panel/feed-rss.c:148
msgid "Failed to find required RSS \"item\" elements in XML data."
msgstr "Nepodařilo se najít požadovaný element RSS \"item\" v datech XML."

#: ../extensions/feed-panel/feed-rss.c:248
msgid "Failed to find required RSS \"channel\" elements in XML data."
msgstr "Nepodařilo se najít požadovaný element RSS \"channel\" v datech XML."

#: ../extensions/feed-panel/main.c:131
#, c-format
msgid "Feed '%s' already exists"
msgstr "Kanál '%s' již existuje"

#: ../extensions/feed-panel/main.c:208
#, c-format
msgid "Error loading feed '%s'"
msgstr "Chyba při načítání kanálu '%s'"

#: ../extensions/feed-panel/main.c:518
msgid "Feed Panel"
msgstr "Panel kanálů"

#: ../extensions/feed-panel/main.c:519
msgid "Read Atom/ RSS feeds"
msgstr "Čte Atom/RSS kanály"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:39
#, c-format
msgid "Failed to add form value: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se přidat položku formuláře: %s\n"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:95
msgid "Form history"
msgstr "Historie formuláře"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:112
msgid ""
"Master password required\n"
"to open password database"
msgstr ""
"Pro otevření databáze hesel je\n"
"zapotřebí zadat hlavní heslo"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:294
msgid "Remember password on this page?"
msgstr "Zapamatovat si heslo na této stránce?"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:299
msgid "Remember"
msgstr "Ano"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:300
msgid "Not now"
msgstr "Nyní ne"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:301
msgid "Never for this page"
msgstr "Nikdy pro tuto stránku"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:437
msgid "Toggle form history state"
msgstr "Přepnout stav historie formulářových dat"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:438
msgid "Activate or deactivate form history for the current tab."
msgstr "Zapnout, nebo vypnout historii formulářových dat pro aktivní kartu"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:549
#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:553
#, c-format
msgid "Failed to execute database statement: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se spustit databázový příkaz: %s\n"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:629
msgid "Only activate form history via hotkey (Ctrl+Shift+F) per tab"
msgstr "Pamatování formulářové historie zapnout pomocí kláves (Ctrl+Shitf+F)"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:668
msgid "Form history filler"
msgstr "Ukládání hodnot ve formuláři"

#: ../extensions/formhistory/formhistory.c:669
msgid "Stores history of entered form data"
msgstr "Ukládá historii dat vložených do formulářů"

#: ../extensions/formhistory/formhistory-gdom-frontend.c:225
#: ../extensions/formhistory/formhistory-js-frontend.c:106
#, c-format
msgid "Failed to select suggestions\n"
msgstr "Nepodařilo se vybrat návrh\n"

#: ../extensions/history-list.vala:197
msgid "There are no unvisited tabs"
msgstr "Žádné nenavštívené karty"

#: ../extensions/history-list.vala:235
#, c-format
msgid "History-List"
msgstr "Historie"

#: ../extensions/history-list.vala:275
msgid "Tab closing behavior"
msgstr "Při zavření karty"

#: ../extensions/history-list.vala:283
msgid "Do nothing"
msgstr "nedělat nic"

#: ../extensions/history-list.vala:289
msgid "Switch to last viewed tab"
msgstr "přepnout na poslední prohlíženou kartu"

#: ../extensions/history-list.vala:295
msgid "Switch to newest tab"
msgstr "přepnout na naposledy přidanou kartu"

#: ../extensions/history-list.vala:423
msgid "Next new Tab (History List)"
msgstr "Další nová karta (v historii)"

#: ../extensions/history-list.vala:424
msgid "Next new tab from history"
msgstr "Zvolí další novou kartu z historie"

#: ../extensions/history-list.vala:433
msgid "Previous new Tab (History List)"
msgstr "Předchozí nová karta (v seznamu historie)"

#: ../extensions/history-list.vala:434
msgid "Previous new tab from history"
msgstr "Zvolí předchozí novou kartu z historie"

#: ../extensions/history-list.vala:443
msgid "Display tab in background (History List)"
msgstr "Zobrazit kartu na pozadí (Seznam historie)"

#: ../extensions/history-list.vala:444
msgid "Display the current selected tab in background"
msgstr "Zobrazí vybranou kartu na pozadí"

#: ../extensions/history-list.vala:566
msgid "History List"
msgstr "Seznam historie"

#: ../extensions/history-list.vala:567
msgid "Move to the last used tab when switching or closing tabs"
msgstr "Při přepínání nebo zavírání karet přesunout do naposledy použitých"

#: ../extensions/mouse-gestures.c:301
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Gesta myší"

#: ../extensions/mouse-gestures.c:302
msgid "Control Midori by moving the mouse"
msgstr "Ovládat aplikaci Midori pomocí myši"

#: ../extensions/shortcuts.c:109
msgid "Reload page or stop loading"
msgstr "Znovu načíst stránku, nebo načítání zastavit"

#: ../extensions/shortcuts.c:176
msgid "Customize Keyboard shortcuts"
msgstr "Přizpůsobení klávesových zkratek"

#: ../extensions/shortcuts.c:283
msgid "Customize Sh_ortcuts..."
msgstr "Přizpůsobení klávesových _zkratek…"

#: ../extensions/shortcuts.c:320
msgid "Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"

#: ../extensions/shortcuts.c:321
msgid "View and edit keyboard shortcuts"
msgstr "Zobrazí a umožní změnu klávesových zkratek"

#: ../extensions/status-clock.c:174
msgid "Statusbar Clock"
msgstr "Hodiny ve stavovém řádku"

#: ../extensions/status-clock.c:175
msgid "Display date and time in the statusbar"
msgstr "Zobrazuje datum a čas ve stavovém řádku"

#: ../extensions/statusbar-features.c:152
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

#: ../extensions/statusbar-features.c:162
msgid "Scripts"
msgstr "Uživatelské skripty"

#: ../extensions/statusbar-features.c:174
msgid "Netscape plugins"
msgstr "Zásuvné moduly aplikace Netscape"

#: ../extensions/statusbar-features.c:259
msgid "Statusbar Features"
msgstr "Rozšíření stavové lišty"

#: ../extensions/statusbar-features.c:260
msgid "Easily toggle features on web pages on and off"
msgstr "Jednoduše zapíná a vypíná rozšíření webových stránek"

#: ../extensions/tab-panel.c:589 ../extensions/tab-panel.c:676
msgid "Tab Panel"
msgstr "Panel karet"

#: ../extensions/tab-panel.c:659
msgid "T_ab Panel"
msgstr "Panel _karet"

#: ../extensions/tab-panel.c:677
msgid "Show tabs in a vertical panel"
msgstr "Zobrazí karty ve svislém panelu"

#: ../extensions/tabs-minimized.c:76
msgid "Only Icons on Tabs by default"
msgstr "Ve výchozím stavu na kartách zobrazovat pouze ikony "

#: ../extensions/tabs-minimized.c:77
msgid "New tabs have no label by default"
msgstr "Nové karty nebudou mít ve výchozím stavu popisek"

#: ../extensions/toolbar-editor.c:395
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Upravit panel nástrojů"

#: ../extensions/toolbar-editor.c:411
msgid ""
"Select items to be displayed on the toolbar. Items can be reordered by drag "
"and drop."
msgstr ""
"Vybrané položky se zobrazí na panelu nástrojů. Změnu pořadí položek "
"provedete přetažením."

#: ../extensions/toolbar-editor.c:427
msgid "Available Items"
msgstr "Dostupné položky"

#: ../extensions/toolbar-editor.c:448
msgid "Displayed Items"
msgstr "Zobrazené položky"

#: ../extensions/toolbar-editor.c:588
msgid "_Customize Toolbar…"
msgstr "Upravit pane_l nástrojů…"

#: ../extensions/toolbar-editor.c:617
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Editor panelu nástrojů"

#: ../extensions/toolbar-editor.c:618
msgid "Easily edit the toolbar layout"
msgstr "Umožňuje jednoduše změnit rozvržení panelu nástrojů"

#: ../extensions/web-cache.c:462
msgid "Cache HTTP communication on disk"
msgstr "Ukládá komunikaci HTTP do diskové mezipaměti"

#~ msgid "Remember last window size"
#~ msgstr "Pamatovat si velikost okna"

#~ msgid "Whether to save the last window size"
#~ msgstr "Určuje, zda se budou ukládat rozměry okna"

#~ msgid "Last window width"
#~ msgstr "Poslední šířka okna"

#~ msgid "The last saved window width"
#~ msgstr "Naposledy uložená šířka okna"

#~ msgid "Last window height"
#~ msgstr "Poslední výška okna"

#~ msgid "The last saved window height"
#~ msgstr "Naposledy uložená výška okna"

#~ msgid "Last panel position"
#~ msgstr "Poslední pozice panelu"

#~ msgid "The last saved panel position"
#~ msgstr "Naposledy uložená pozice panelu"

#~ msgid "Last panel page"
#~ msgstr "Poslední stránka panelu"

#~ msgid "The last saved panel page"
#~ msgstr "Naposledy uložená stránka panelu"

#~ msgid "Last Web search"
#~ msgstr "Poslední hledání na webu"

#~ msgid "The last saved Web search"
#~ msgstr "Poslední uložené vyhledávání na webu"

#~ msgid "Show Menubar"
#~ msgstr "Zobrazit panel nabídky"

#~ msgid "Whether to show the menubar"
#~ msgstr "Určuje, zda se bude zobrazovat panel nabídky"

#~ msgid "Show Navigationbar"
#~ msgstr "Zobrazit panel vyhledávání"

#~ msgid "Whether to show the navigationbar"
#~ msgstr "Určuje, zda se bude zobrazovat panel vyhledávání"

#~ msgid "Show Bookmarkbar"
#~ msgstr "Zobrazit záložky"

#~ msgid "Whether to show the bookmarkbar"
#~ msgstr "Určuje, zda se bude zobrazovat panel záložek"

#~ msgid "Show Panel"
#~ msgstr "Zobrazit panel"

#~ msgid "Whether to show the panel"
#~ msgstr "Určuje, zda se bude zobrazovat panel"

#~ msgid "Show Statusbar"
#~ msgstr "Zobrazit stavový řádek"

#~ msgid "Whether to show the statusbar"
#~ msgstr "Určuje, zda se bude zobrazovat panel stavu"

#~ msgid "Toolbar Items"
#~ msgstr "Položky panelu nástrojů"

#~ msgid "The items to show on the toolbar"
#~ msgstr "Položky zobrazované na panelu nástrojů"

#~ msgid "Compact Sidepanel"
#~ msgstr "Kompaktní postranní panel"

#~ msgid "Whether to make the sidepanel compact"
#~ msgstr "Určuje, zda bude postranní panel zobrazen ve zjednodušené podobě"

#~ msgid "Align sidepanel on the right"
#~ msgstr "Umístit postranní panel vpravo"

#~ msgid "Whether to align the sidepanel on the right"
#~ msgstr "Určuje, zda bude postranní panel umístěn napravo"

#~ msgid "Open panels in separate windows"
#~ msgstr "Otevírat panely v samostatných oknech"

#~ msgid "Whether to always open panels in separate windows"
#~ msgstr "Určuje, zda se budou panely vždy otevírat v samostatných oknech"

#~ msgid "What to do when Midori starts"
#~ msgstr "Co se stane po spuštění aplikace Midori"

#~ msgid "The homepage"
#~ msgstr "Domovská stránka"

#~ msgid "Show crash dialog"
#~ msgstr "Zobrazit dialog po pádu"

#~ msgid "The folder downloaded files are saved to"
#~ msgstr "Složka, do níž se budou ukládat stažené soubory"

#~ msgid "An external text editor"
#~ msgstr "Externí textový editor"

#~ msgid "An external news aggregator"
#~ msgstr "Externí čtečka zpráv RSS"

#~ msgid "Location entry Search"
#~ msgstr "Vyhledávání v adresním řádku"

#~ msgid "The search to perform inside the location entry"
#~ msgstr "Vyhledávání použité v řádku s adresou"

#~ msgid "The preferred character encoding"
#~ msgstr "Upřednostňované kódování stránek"

#~ msgid "Always show the tabbar"
#~ msgstr "Vždy zobrazit panel karet"

#~ msgid "Whether tabs have close buttons"
#~ msgstr "Určuje, zda budou na kartách přítomna tlačítka pro jejich zavření"

#~ msgid "Where to open new pages"
#~ msgstr "Kde se budou otevírat nové stránky"

#~ msgid "Whether to open new tabs in the background"
#~ msgstr "Určuje, zda se budou nové karty otevírat na pozadí"

#~ msgid "Open popups in tabs"
#~ msgstr "Otevírat vyskakovací okna v kartách"

#~ msgid "Whether to open popup windows in tabs"
#~ msgstr "Určuje, zda se vyskakovací okno otevře v kartě"

#~ msgid "Load and display images automatically"
#~ msgstr "Automaticky načítat a zobrazovat obrázky"

#~ msgid "Enable embedded scripting languages"
#~ msgstr "Povolit vložené skriptové jazyky"

#~ msgid "Enable embedded Netscape plugin objects"
#~ msgstr "Povolit objekty zásuvných modulů aplikace Netscape"

#~ msgid "Enable spell checking while typing"
#~ msgstr "Povolit kontrolu pravopisu při psaní"

#~ msgid "Enable HTML5 database support"
#~ msgstr "Povolit podporu databází HTML5"

#~ msgid "Whether to enable HTML5 database support"
#~ msgstr "Určuje, zda bude povolena podpora databází v jazyku HTML5"

#~ msgid "Whether to enable HTML5 local storage support"
#~ msgstr "Určuje, zda budou povolena místní úložiště v jazyku HTML5"

#~ msgid "Whether to enable offline web application cache"
#~ msgstr "Určuje, zda bude povoleno používání mezipaměti pro offline aplikace"

#~ msgid "Flash the browser window if a new tab was opened in the background"
#~ msgstr "Okno prohlížeče blikne při otevření nové karty na pozadí"

#~ msgid "Allow websites to use OpenGL rendering"
#~ msgstr ""
#~ "Umožnit webovým stránkám použití vykreslování pomocí knihovny OpenGL"

#~ msgid "Whether to zoom text and images"
#~ msgstr "Určuje, zda se bude měnit velikost textu i obrázků"

#~ msgid "Find inline while typing"
#~ msgstr "Hledat při psaní"

#~ msgid "Whether to automatically find inline while typing"
#~ msgstr "Určuje, zda se v textu bude automaticky vyhledávat během psaní"

#~ msgid "The type of proxy server to use"
#~ msgstr "Jaký typ serveru proxy chcete použít"

#~ msgid "HTTP Proxy Server"
#~ msgstr "Serverproxy HTTP"

#~ msgid "The proxy server used for HTTP connections"
#~ msgstr "Server proxy, který bude použit pro spojení HTTP"

#~ msgid "The proxy server port used for HTTP connections"
#~ msgstr "Port serveru proxy, který bude použit pro spojení HTTP"

#~ msgid "Identification string"
#~ msgstr "Identifikační řetězec"

#~ msgid "The application identification string"
#~ msgstr "Identifikační řetězec aplikace"

#~ msgid "Clear private data"
#~ msgstr "Vymazat osobní údaje"

#~ msgid "The private data selected for deletion"
#~ msgstr "Osobní údaje byly označeny ke smazání"

#~ msgid "Clear data"
#~ msgstr "Vymazat údaje"

#~ msgid "The data selected for deletion"
#~ msgstr "Údaje označené pro vymazání"

#~ msgid "Filter:"
#~ msgstr "Filtr:"

#~ msgid ""
#~ "Enter a filter string to show only cookies whose name or domain field "
#~ "match the entered filter"
#~ msgstr ""
#~ "Vložte řetězec, podle kterého se budou cookies filtrovat. Filtruje se "
#~ "podle názvu nebo domény"

#~ msgid "Close ot_her Tabs"
#~ msgstr "_Zavřít ostatní karty"

#~ msgid "_Icon:"
#~ msgstr "_Ikona:"

#~ msgid "_Bookmark"
#~ msgstr "_Záložky"

#~ msgid "_Console"
#~ msgstr "_Konzola"

#~ msgid "Toplevel folder"
#~ msgstr "Složka nejvyšší úrovně"

#~ msgid "_Customize…"
#~ msgstr "_Vlastní…"

#~ msgid "_Title:"
#~ msgstr "_Nadpis:"

#~ msgid "_Folder:"
#~ msgstr "Složk_a:"

#~ msgid "The bookmarks couldn't be saved. %s"
#~ msgstr "Záložky nelze uložit. %s"

#~ msgid "The specified configuration folder is invalid."
#~ msgstr "Vybraná složka konfigurace je neplatná."

#~ msgid "Cookies"
#~ msgstr "Cookies"

#~ msgid "'Flash' Cookies"
#~ msgstr "Cookies modulu Flash"

#~ msgid "HTML5 _Databases"
#~ msgstr "_Databáze HTML5 "

#~ msgid "Offline Application Cache"
#~ msgstr "Mezipaměť pro offline aplikace"

#~ msgid "Lightweight web browser"
#~ msgstr "Odlehčený prohlížeč"

#~ msgid "Not available: %s"
#~ msgstr "Není k dispozici: %s"

#~ msgid "Resource files not installed"
#~ msgstr "Nejsou nainstalovány soubory se zdrojem"

#~ msgid "Don't save any private data while browsing"
#~ msgstr "Neukládat při prohlížení žádná data"

#~ msgid "Add shortcut to speed dial"
#~ msgstr "Přidá záložku do rychlého přístupu"

#~ msgid "Add shortcut to the desktop"
#~ msgstr "Přidá záložku na plochu"

#~ msgid "Create a launcher"
#~ msgstr "Vytvořit spouštěč"

#~ msgid "Subscribe to this news feed"
#~ msgstr "Přidá tento kanál do odebíraných kanálů"

#~ msgid "Close this window"
#~ msgstr "Zavřít toto okno"

#~ msgid "Close all open windows"
#~ msgstr "Zavře všechna okna"

#~ msgid "Undo the last modification"
#~ msgstr "Vrátit zpět poslední změnu"

#~ msgid "Redo the last modification"
#~ msgstr "Vrátit poslední změnu"

#~ msgid "Cut the selected text"
#~ msgstr "Vystříhnout vybraný text"

#~ msgid "Copy the selected text"
#~ msgstr "Zkopírovat vybraný text"

#~ msgid "Paste text from the clipboard"
#~ msgstr "Vložit text ze schránky"

#~ msgid "Delete the selected text"
#~ msgstr "Smazat vybraný text"

#~ msgid "Select all text"
#~ msgstr "Vybrat vše"

#~ msgid "Find the next occurrence of a word or phrase"
#~ msgstr "Najít další výskyt slova nebo fráze"

#~ msgid "Find the previous occurrence of a word or phrase"
#~ msgstr "Najít předchozí výskyt slova nebo fráze"

#~ msgid "Reset the zoom level"
#~ msgstr "Nastavit původní přiblížení"

#~ msgid "View the source code of the page"
#~ msgstr "Zobrazí zdrojový kód stránky"

#~ msgid "Scroll to the left"
#~ msgstr "Posunout pohled vlevo"

#~ msgid "Scroll down"
#~ msgstr "Posunout pohled dolů"

#~ msgid "Scroll up"
#~ msgstr "Posunout pohled nahoru"

#~ msgid "Scroll to the right"
#~ msgstr "Posunout pohled vpravo"

#~ msgid "Delete the contents of the trash"
#~ msgstr "Vymaže seznam zavřených karet"

#~ msgid "Open the last closed tab"
#~ msgstr "Otevře naposledy zavřenou kartu"

#~ msgid "Add a new bookmark folder"
#~ msgstr "Přidá novou složku do záložek"

#~ msgid "Add, edit and remove search engines…"
#~ msgstr "Přidává, upravuje a maže vyhledávací nástroje…"

#~ msgid "Clear private data…"
#~ msgstr "Vymaže osobní data…"

#~ msgid "Inspect page details and access developer tools…"
#~ msgstr "Zobrazí stránku ve vývojářském nástroji…"

#~ msgid "Switch to the previous tab"
#~ msgstr "Přepnout na předchozí kartu"

#~ msgid "Switch to the next tab"
#~ msgstr "Přepnout na další kartu"

#~ msgid "Move tab behind the previous tab"
#~ msgstr "Přesune kartu za předchozí"

#~ msgid "Move tab in front of the next tab"
#~ msgstr "Přesune kartu před následující"

#~ msgid "Focus the current tab"
#~ msgstr "Zaměří aktuální kartu"

#~ msgid "Cycle focus between views"
#~ msgstr "Přepnout na další pohled v pořadí"

#~ msgid "Only show the icon of the current tab"
#~ msgstr "Zobrazit pouze ikonu aktuální karty"

#~ msgid "Duplicate the current tab"
#~ msgstr "Obsah aktuální karty otevře v nové kartě"

#~ msgid "Close all tabs except the current tab"
#~ msgstr "Zavře všechny karty kromě aktuální"

#~ msgid "Open the tabs saved in the last session"
#~ msgstr "Otevře karty uložené při posledním sezení"

#~ msgid "Show the Frequently Asked Questions"
#~ msgstr "Zobrazí často kladené otázky (FAQ)"

#~ msgid "Open Midori's bug tracker"
#~ msgstr "Otevře stránku pro hlášení chyb"

#~ msgid "Show information about the program"
#~ msgstr "Zobrazí informace o programu"

#~ msgid "Show menubar"
#~ msgstr "Zobrazit nabídku"

#~ msgid "Show navigationbar"
#~ msgstr "Zobrazit navigační lištu"

#~ msgid "Show sidepanel"
#~ msgstr "Zobrazit boční panel"

#~ msgid "Show bookmarkbar"
#~ msgstr "Zobrazit lištu se záložkami"

#~ msgid "Show statusbar"
#~ msgstr "Zobrazit stavovou lištu"

#~ msgid "No filename specified"
#~ msgstr "Nebyl zadán název souboru"

#~ msgid "Set number of columns and rows"
#~ msgstr "Změnit počet sloupců a řádků"

#~ msgid "Enter number of columns and rows:"
#~ msgstr "Vložte počet sloupců a řádků:"

#~ msgid "Invalid input for the size of the speed dial"
#~ msgstr "Nesprávná hodnota velikosti rychlého přístupu"

#~ msgid "Thumb size:"
#~ msgstr "Velikost náhledů:"

#~ msgid "Small"
#~ msgstr "malá"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "střední"

#~ msgid "Big"
#~ msgstr "velká"

#~ msgid "Reset the last _session"
#~ msgstr "Vymazat poslední _sezení"

#~ msgid "Configure _Advertisement filters…"
#~ msgstr "_Blokování reklamy"

#~ msgid "Not found - %s"
#~ msgstr "Nenalezeno - %s"

#~ msgid "Document cannot be displayed"
#~ msgstr "Dokument nemůže být zobrazen"

#~ msgid "Enforce 96 dots per inch"
#~ msgstr "Vnutit rozlišení 96 bodů/palec"

#~ msgid "Enforce a video dot density of 96 DPI"
#~ msgstr "Vnutit rozlišení obrazu 96 bodů na palec"

#~ msgid "Switch tabs with Ctrl+Tab sorted by last usage"
#~ msgstr "Přepnout karty seřazené podle posledního použití pomocí Ctrl+Tab"

#~ msgid "Delete old cookies after 1 hour"
#~ msgstr "Smazat stará cookies po hodině"

#~ msgid "Delete old cookies after 1 week"
#~ msgstr "Smazat stará cookies po týdnu"

#~ msgid "Delete old cookies after 1 month"
#~ msgstr "Smazat stará cookies po měsíci"

#~ msgid "Delete old cookies after 1 year"
#~ msgstr "Smazat stará cookies po roce"

#~ msgid "All cookies"
#~ msgstr "všechna cookies"

#~ msgid "Session cookies"
#~ msgstr "cookies sezení"

#~ msgid "Show Transferbar"
#~ msgstr "Zobrazit stav přenosu"

#~ msgid "Whether to show the transferbar"
#~ msgstr "Zobrazit stav přenosu?"

#~ msgid "Search engines in location completion"
#~ msgstr "Zobrazovat výsledky hledání při zadávání adresy"

#~ msgid "Whether to show search engines in the location completion"
#~ msgstr "Zobrazovat výsledky vyhledávání při zadávání adresy?"

#~ msgid "Show operating controls of the panel"
#~ msgstr "Zobrazí seznam nástrojů"

#~ msgid "Whether to show the operating controls of the panel"
#~ msgstr "Zda zobrazovat seznam nástrojů"

#~ msgid "Show speed dial in new tabs"
#~ msgstr "Zobrazit obsah rychlého přístupu v kartách"

#~ msgid "Show speed dial in newly opened tabs"
#~ msgstr "Zobrazí obsah rychlého přístupu v nově otevřených kartách"

#~ msgid "Download Manager"
#~ msgstr "Správce stahování"

#~ msgid "An external download manager"
#~ msgstr "Externí program pro stahování"

#~ msgid "Open external pages in:"
#~ msgstr "Externí stránky otevírat v:"

#~ msgid "Where to open externally opened pages"
#~ msgstr "Kde se budou otevírat externí stránky"

#~ msgid "Accept cookies"
#~ msgstr "Přijímat cookies:"

#~ msgid "What type of cookies to accept"
#~ msgstr "Který typ cookies přijímat"

#~ msgid "Maximum cookie age"
#~ msgstr "Maximální stáří cookies"

#~ msgid "Maximum history age"
#~ msgstr "Maximální délka historie"

#~ msgid "Remember last downloaded files"
#~ msgstr "Pamatovat si naposledy stahované soubory"

#~ msgid "Whether the last downloaded files are saved"
#~ msgstr "Pamatovat si seznam souborů, které byly stahovány?"

#~ msgid "Appearance"
#~ msgstr "Vzhled"

#~ msgid "Applications"
#~ msgstr "Aplikace"

#~ msgid "Web Cookies"
#~ msgstr "Web cookies"

#~ msgid "Delete cookies when quitting Midori"
#~ msgstr "_Vymazat cookies při ukončení Midori"

#~ msgid "General"
#~ msgstr "Obecné"

#~ msgid "Font settings"
#~ msgstr "Nastavení písma"

#~ msgid "Interface"
#~ msgstr "Rozhraní"

#~ msgid "Navigationbar"
#~ msgstr "Navigační lišta"

#~ msgid "Next Tab (History List)"
#~ msgstr "Další karta (v historii)"

#~ msgid "Previous Tab (History List)"
#~ msgstr "Předchozí karta (v historii)"

#~ msgid "Previous tab from history"
#~ msgstr "Zvolí předchozí kartu z historie"

#~ msgid "Failed to execute database statement\n"
#~ msgstr "Nepodařilo se spustit databázový příkaz\n"

#~ msgid "%s of %s, %s/s"
#~ msgstr "%s z %s, %s/s"

#~ msgid "Open target folder for selected addon"
#~ msgstr "Otevřít cílový adresář vybraného pluginu"

#~ msgid "Download with Download _Manager"
#~ msgstr "Stáhnout za použití Download _manageru"

#~ msgid "External applications"
#~ msgstr "Externí aplikace"

#~ msgid "Pageholder"
#~ msgstr "Uchovávání stránek"

#~ msgid "_Pageholder"
#~ msgstr "_Uchovávání stránek"

#~ msgid "Keep one or multiple pages open in parallel to your tabs"
#~ msgstr "Uchovává jednu nebo více otevřených stránek stránek v kartách"

#~ msgid "Quit the application"
#~ msgstr "Ukončit aplikaci"

#~ msgid "Show Blank page"
#~ msgstr "zobrazit prázdnou stránku"

#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "_Obsah"

#~ msgid "Show the documentation"
#~ msgstr "Zobrazit dokumentaci"

#~ msgid "_Save Link destination"
#~ msgstr "_Uložit odkaz"

#~ msgid "_Download Link destination"
#~ msgstr "_Stáhnout odkaz"

#~ msgid "%d%% loaded"
#~ msgstr "%d%% načteno"

#~ msgid "_Transferbar"
#~ msgstr "Stav _přenosu"

#~ msgid "Show transferbar"
#~ msgstr "Zobrazit stav přenosu dat"

#~ msgid "Show progress in location entry"
#~ msgstr "Zobrazit průběh v řádku adresy"

#~ msgid "Whether to show loading progress in the location entry"
#~ msgstr "Zobrazovat průběh načítání v řádku s adresou?"

#~ msgid "Ask for the destination folder"
#~ msgstr "Zeptat se na cílovou složku"

#~ msgid "Whether to ask for the destination folder when downloading a file"
#~ msgstr "Zda se ptát, kam se bude ukládat"

#~ msgid "Whether to show a notification when a transfer has been completed"
#~ msgstr "Zda zobrazit upozornění při dokončení přenosu"

#~ msgid "Download I_mage"
#~ msgstr "Stáhnout o_brázek"

#~ msgid "Failed to clear search history: %s\n"
#~ msgstr "Nepodařilo se smazat historii hledání: %s\n"

#~ msgid "Detach chosen panel from the window"
#~ msgstr "Oddělit vybraný panel od okna"

#~ msgid "Hide operating controls"
#~ msgstr "Schovat ovládací prvky"

#~ msgid "Spell Checking"
#~ msgstr "Kontrola pravopisu"

#~ msgid ""
#~ "A comma separated list of languages to be used for spell checking, for "
#~ "example \"en_GB,de_DE\""
#~ msgstr ""
#~ "Čárkou oddělený seznam jazyků použitých pro kontrolu pravopisu, např. "
#~ "\"cs_CZ,en_GB\""

#~ msgid "Minimize _Current Tab"
#~ msgstr "Minimalizovat _aktuální kartu"

#~ msgid "Minimize the current tab"
#~ msgstr "Minimalizuje aktuální kartu"

#~ msgid "External Applications"
#~ msgstr "Externí aplikace"

#~ msgid "Associate URL schemes with external commands"
#~ msgstr "Spojuje URL schémata s externími příkazy"

#~ msgid "Spelling dictionaries:"
#~ msgstr "Slovníky pro kontrolu pravopisu:"

#~ msgid "Console"
#~ msgstr "Konzola"

#~ msgid "Copy _All"
#~ msgstr "Kopírovat _vše"

#~ msgid "Copy All"
#~ msgstr "Kopírovat vše"

#~ msgid "_Cookie Manager"
#~ msgstr "Správce _cookies"

#~ msgid ""
#~ "Do you really want to remove '%s'?\n"
#~ "\n"
#~ "The file '%s' will be permanently lost.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Opravdu se má odstranit %s?\r\n"
#~ "\r\n"
#~ "Soubor '%s' bude odstraněn.\r\n"

#~ msgid "Copy %s to the folder %s."
#~ msgstr "Kopíruje se %s do složky %s."

#~ msgid "_Restore Tab"
#~ msgstr "_Ukázat titulek"

#~ msgid "_Minimize Tab"
#~ msgstr "_Schovat titulek"

#~ msgid "Erroneous clock time"
#~ msgstr "Chyba v nastavení času"

#~ msgid ""
#~ "The clock time lies in the past. Please check the current date and time."
#~ msgstr "Hodiny jdou pozpátku. Zkontrolujte nastavení data a času."

#~ msgid "Minimize new Tabs"
#~ msgstr "Minimalizovat otevřené karty"

#~ msgid "New tabs open minimized"
#~ msgstr "Nové karty otevírat minimalizovaně"

#~ msgid "_Recently visited pages"
#~ msgstr "_Naposledy navštívené stránky"

#~ msgid "Reopen pages that you visited earlier"
#~ msgstr "Znovu otevře stránky, které jste již navštívili"

#~ msgid "Original cookies only"
#~ msgstr "Původní"

#~ msgid "Remember last visited pages"
#~ msgstr "Pamatovat si naposledy navštívené stránky"

#~ msgid "Whether the last visited pages are saved"
#~ msgstr "Pamatovat si naposledy navštívené stránky?"

#~ msgid "Detect proxy server automatically"
#~ msgstr "Zjistit proxy server automaticky"

#~ msgid ""
#~ "Whether to detect the proxy server automatically from the environment"
#~ msgstr "Zjistit nastavení proxy serveru automaticky (podle prostředí)?"

#~ msgid "Set number of shortcuts"
#~ msgstr "Změnit počet záložek"

#~ msgid "Enter number of shortcuts:"
#~ msgstr "Vložte počet záložek"

#~ msgid "Open _Link"
#~ msgstr "Otevřít _odkaz"

#~ msgid "Open Image in New Wi_ndow"
#~ msgstr "Otevřít _obrázek v novém okně"

#~ msgid ""
#~ "Copy userscripts to the folder %s and copy userstyles to the folder %s."
#~ msgstr ""
#~ "Okopírujte uživatelské skripty do složky %s a uživatelské styly do složky "
#~ "%s."

#~ msgid "Not available on this platform"
#~ msgstr "Není k dispozici"

#~ msgid "Failed to get current time: %s\n"
#~ msgstr "Nepodařilo se zjistit aktuální čas: %s\n"

#~ msgid "Show panel _titles"
#~ msgstr "Zobrazit _titulky nástrojů"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Volby"

#~ msgid "Spell checking languages:"
#~ msgstr "Jazyk(y) kontroly pravopisu"

#~ msgid "Prefetch IP addresses of hovered links"
#~ msgstr "Zjistit IP adresu odkazů"

#~ msgid "View Selection Source"
#~ msgstr "Zobrazit zdrojový kód výběru"

#~ msgid "View the source code of the selection"
#~ msgstr "Zobrazit zdrojový kód vybraného textu"

#~ msgid "Enable developer tools"
#~ msgstr "Povolit vývojářské nástroje"

#~ msgid "Enable special extensions for developers"
#~ msgstr "Povolit speciální rozšíření pro vývojáře"

#~ msgid "Shrink images automatically"
#~ msgstr "Obrázky automaticky zmenšovat"

#~ msgid "Automatically shrink standalone images to fit"
#~ msgstr "Automaticky zmenšovat obrázky, aby se vešly"

#~ msgid "Tint tabs distinctly"
#~ msgstr "Obarvit karty"

#~ msgid "Remember last form inputs"
#~ msgstr "Pamatovat si vložený text"

#~ msgid "Whether the last form inputs are saved"
#~ msgstr "Pamatovat si text vložený do vstupních polí?"

#~ msgid "Cache size"
#~ msgstr "Velikost keše"

#~ msgid "The allowed size of the cache"
#~ msgstr "Povolená velikost keše"

#~ msgid "The character encoding to use by default"
#~ msgstr "Kódování, které se použije jako výchozí"

#~ msgid "Encoding"
#~ msgstr "Kódování"

#~ msgid "Resizable text areas"
#~ msgstr "Roztažitelné oblasti pro text"

#~ msgid "Whether text areas are resizable"
#~ msgstr "Mohou se pole pro vstup textu roztahovat dle potřeby?"

#~ msgid "Both"
#~ msgstr "Obojí"

#~ msgid "Both horizontal"
#~ msgstr "Obojí vedle sebe"

#~ msgid "Load on Startup"
#~ msgstr "Načíst při startu"

#~ msgid "Configure _Toolbar…"
#~ msgstr "Upravit _lištu…"

#~ msgid "_Quick Find"
#~ msgstr "_Rychlé hledání"

#~ msgid "Quickly jump to a word or phrase"
#~ msgstr "Okamžitě přeskočit na slovo nebo frázi"

#~ msgid "Search"
#~ msgstr "Najít"

#~ msgid "Warning: You are using a superuser account!"
#~ msgstr "Varování: jste přihlášen(a) jako superuživatel (root)!"

#~ msgid "Enable"
#~ msgstr "Povolit"

#~ msgid "_Disable"
#~ msgstr "_Zakázat"

#~ msgid "Disable"
#~ msgstr "Zakázat"

#~ msgid "%d days ago"
#~ msgstr "Před %d dny"

#~ msgid "P_lugins"
#~ msgstr "P_luginy"

#~ msgid "Plugins"
#~ msgstr "Pluginy"